Pogány Sándor rajzolta és testvére, Róbert szerkesztette ezt az 1956-os forradalomról szóló karikatúragyűjteményt, melyet az előszó szerint “nem a vidámság, hanem a harag, a gyűlölet, a gúny hat át”. A kötet 1958 őszén került volna az üzletekbe, 12 ezer példányban, de az utolsó pillanatban 2-3 könyv kivételével az összeset bezúzták. A hatalom úgy találta, bármennyire is a hivatalos propagandát sulykolják a rajzok, megjelentetésük éppen két évvel a forradalom kitörése után visszatetszést és felháborodást kelthet. A képeken a forradalmárok randalírozó bűnözők, akik megfélemlítik és halomra gyilkolják a békés polgárokat, míg az eseményeket az imperialisták, a régi rendszer visszatérő emberei irányítják. Az egyik fennmaradt példány az OSA könyvtárában található meg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A könyv előszava:

Fiatal karikatúra-rajzolónk, Pogány Sándor itt következő sorozatát nem a vidámság, hanem a harag, a gyűlölet, a gúny hatja át. Nincs is sok kacagnivaló 1956 októberének véres napjain, fasiszták, osztályellenségek és hitehagyottak támadásán a népi demokratikus Magyarország ellen. Mennyi becsületes, ártatlan élet esett ennek a merényletnek áldozatul! Hány félrevezetett fiatal pusztult el azért, mert hitt egy gyalázatos kis csoport demagógiájának! Torzképek ezek, mert eltorzult figurák szörnyű színjátékának esett csaknem áldozatául az ország, olyanoknak, akik hatalomvágyból, vagy a néphatalom iránti vad gyűlöletből szívesen temették volna romok alá hazánkat, ha már hatalmukat nem sikerült a nép fölött biztosítaniuk.

A gúnyrajz műfaja nem alkalmas arra, hogy a valóságot a maga teljességében, minden összefüggésében ábrázolja. Még így sorozatban is csak egy-egy gondolatot tud felvillantani. Ez a gyűjtemény sem tart igényt a teljességre. Nem éreztetheti az ellenforradalom egész hátterét, összes okait, minden fontos szereplőjét. Két fő gondolat hatja át ennek a sorozatnak alkotóját. Az egyik: milyen gátlástalanul csaptak le az első adandó alkalommal a nyugati imperialisták, a magyar tőkések és fasiszták a néphatalom képviselőire, és milyen irtózatos sorsot szántak a dolgozó népnek arra az esetre, ha tervük sikerül. A másik: örök gyalázat a munkásárulóknak, akik átjátszották az ország kormánykerekét az osztályellenségnek. Mint újrealista filmrendező, úgy mutatja be Pogány kis könyvének elején a további jelenetek szereplőit. Aztán sorra veszi a népellenes támadás egyes állomásait, kíméletlenül és leplezetlenül, hogy a néző úgy láthassa azokat, ahogy a valóságban voltak. Ez a karikatúra nagy ereje. Lefejti a valóságról a rárakódott burkot, amely zavarhatná a dolgok lényegének felismerését. Megfosztja az ábrázolt eseményt a zavaró tényezőktől, bonyolult helyzeteket leegyszerűsít, de úgy, hogy a valóság nemcsak kárt nem szenved ettől, hanem még élesebben megmutatkozik. Az ellenforradalom csak úgy következhetett be, hogy a dolgozók egy részének tisztánlátását tudatosan megzavarták. Vannak fejek, amelyekben a köd még ma sem tisztult ki egészen. Aki még ma sem látja tisztán az 1956-os események lényegét, sok mindent megismerhet ennek a kis könyvnek egyszerű rajzaiból.

A haladó politikai karikatúrának nagy hagyományai vannak a világon, így nálunk is. Ahogy a 19. században nyugaton Busch, Daumier, Doré, úgy nálunk is Bér Dezső, vagy Jankó János egy egész generáció szemléletét befolyásolta sajátosan torz ábrázolásmódjával. Nem lebecsülhető a karikatúra szerepe ma sem; Jefimov, Trnka, a Kukrinyikszi-csoport, Jean Effel művészetének nagy a közvéleményformáló hatása az egész világon és a Ludas Matyinál dolgozó karikaturista csoport is nagy felvilágosító munkát végzett nálunk a felszabadulás óta. A fiatal Pogány Sándor ennek a jó hagyománynak tehetséges folytatója. Szenvedélyes, szilárd szemléletére valló munka ez. Harcostársa azoknak, akik nehéz munkával, más eszközökkel számolják fel az ellenforradalom által okozott erkölcsi és anyagi károkat és folytatják a szocializmus rövid időre megzavart építését a Magyar Népköztársaságban.

Máté György

Pogány Sándor: Október 23 – Budapest, Kossuth Könyvkiadó, 1958. 88 l.

szebbjovo.hu

1350941400