Feszült hangulatú, parázs jelenetektől sem mentes képviselő-testületi ülés zajlott le csütörtökön a berettyóújfalui városházán. Az ülésnek egyetlen napirendi pontja volt, az úgynevezett börtönkórház ügye. Erről a témáról október 8-án népszavazás zajlott a bihari városban. Nagyjából 25%-os részvétel mellett a szavazók csaknem kétharmada utasította el, hogy börtönkórház létesüljön Berettyóújfaluban.

Muraközi István polgármester megnyitja a testületi ülést

A nyílt képviselő-testületi ülést több helybeli szavazópolgár is megtisztelte érdeklődésével, köztük volt Dr. Zákány Zsolt osztályvezető főorvos is, aki az elmúlt hetekben a börtönkórház ellen kampányolt, valamint Kulcsár Gergely jobbikos országgyűlési képviselő is megjelent az ülésen. Dr. Zákány Zsolt és Kulcsár Gergely a napirendi ponthoz is szeretett volna hozzászólni, ám erre a Fidesz-KDNP képviselői nem adtak lehetőséget egyiküknek sem.

Dr. Zákány Zsolt (középen) és Kulcsár Gergely (jobbra) nem kaphattak szót az ülésen

Kevéssel azután, hogy Muraközi István polgármester megnyitotta az ülést, Gál László jobbikos képviselő ügyrendi javaslatot terjesztett elő, melyben név szerinti szavazást kért a börtönkórház ügyében. Az indítványt a testület elfogadta.

A következőkben kiderült, hogy a börtönkórházzal kapcsolatos előterjesztést a közgyűlés Ügyrendi, Közrendvédelmi és Településfejlesztési Bizottsága 4 igen és 1 nem szavazattal támogatta, a Pénzügyi Bizottság pedig 3 igen és 2 nem szavazattal szintén az előterjesztés mellett voksolt.

Szántai László független képviselő sajnálkozásának adott hangot, amiért a testület kormánypárti többsége elzárkózott a “külső vélemények” meghallgatásától, majd emlékeztette a jelenlévőket egy fideszes prominens szavaira. Kósa Lajos alig egy évvel ezelőtt a következőket mondta: „ha érvénytelen a kvótareferendum, az egyet jelent: azok, akik nem mentek el szavazni, rábízták a döntést azokra, akik elmentek”. Szántai László felszólította a képviselő-testület kormánypárti tagjait, hogy tekintsék Kósa Lajos szavait irányadónak, ha már egyszer fideszesek.

A független képviselő arra is rámutatott, hogy a város fejlesztésének horizontján az elmúlt években az a jövőkép jelent meg, miszerint Berettyóújfalut egy turistabarát fürdővárossá kell tenni. “Hogyan illeszkedik ebbe a jövőképbe a börtönkórház?” – tette föl a kérdést a városatya.

Gál László jobbikos városatya (balra), mellette Szántai László független képviselő

Muraközi István polgármester hangsúlyozta, hogy a népszavazás érvénytelen és eredménytelen lett. A jelenlévő választópolgárok körében ekkor zúgolódás támadt, többen is fennhangon figyelmeztették a városvezetőt, hogy a referendum érvénytelen lett ugyan, de nem eredménytelen, hiszen csaknem kétharmaddal győztek a börtönkórházat elutasító voksok.

Válaszul a város jegyzője kifejtette: a népszavazás érvénytelen volt, mivel a választópolgárok 24,6 százaléka vett rajta részt, következésképpen az eredményességet nem kell vizsgálni, hiszen a referendum semmiféle kötelezettséget nem ró a képviselő-testületre. Ez csak abban az esetben lenne igaz, ha a választásra jogosultak 50 százaléka plusz egy fő vesz részt a voksoláson.

Muraközi István bevallotta, hogy az alacsony részvételi arány miatt fel sem merült benne, miszerint a referendumon született eredményt bárki is hivatkozási alapnak fogja tekinteni. A polgármester véleményével ellentétes álláspontot hangoztatott azonban Hagymási Gyula, a Fidesz-KDNP képviselője, aki leszögezte: “Az emberek vasárnap mondtak valamit, kinyilvánítottak egy véleményt, amit nem szabad figyelmen kívül hagyni”.

Hagymási Gyula arra is felhívta a figyelmet, hogy abban a szavazókörzetben, amelyben a berettyóújfalui Gróf Tisza István Kórház található, az emberek jóval nagyobb arányban járultak vasárnap a szavazóurnákhoz, és közülük 10-ből 7-en a börtönkórház ellen voksoltak. “Arcul csapjuk a választóinkat, ha figyelmen kívül hagyjuk a véleményüket” – fogalmazott a fideszes városatya, majd hozzátette, hogy a népszavazásnak a börtönkórházon jóval túlmutató jelentősége van, itt már maga a demokrácia a tét, és a képviselő-testület döntése hosszú időre befolyásolhatja a helyben lakók viszonyulását a közügyekhez, megrendítheti a bizalmukat a népképviselet egész intézményrendszerében.

A fideszes képviselő nyomatékosította, hogy a börtönkórházzal kapcsolatos döntés hordereje jóval túlnő a testület egyéb döntéseinek fontosságán. Mint mondta, ha például a parkolási rendszer ügyében hoznak rossz döntést a képviselők, azt nem olyan bonyolult korrigálni, bármikor lehetőség van rá. Ellenben a börtönkórházzal kapcsolatos döntés évtizedekre meghatározza majd a város mindennapjait, és nem lesz lehetősége a testületnek visszatáncolni, ha kiderül, hogy beigazolódnak a projekttel kapcsolatos félelmek.

Hagymási Gyula felszólalása óriási tapsot aratott az ülésen jelen lévő vendégek körében.

Az MSZP részéről Gyula Ferencné képviselő asszony elkeseredettségének adott hangot, amiért 9000 helybeli polgár maradt távol a vasárnapi népszavazástól. Szorgalmazta, hogy a képviselő-testület mihamarabb találjon választ arra, miért ilyen alacsony fokú Berettyóújfaluban a választópolgárok közéleti aktivitása. “Talán arról van szó, hogy az emberek úgy gondolták, fölösleges részt venniük a voksoláson, mert úgyis rég eldőlt már ez az ügy a háttérben?” – tette fel a kérdést.

Gál László, a Jobbik önkormányzati képviselője sajnálkozását fejezte ki, amiért sem Dr. Zákány Zsolt főorvos, sem Kulcsár Gergely országgyűlési képviselő nem kaptak szót a testületi ülésen. Majd nekiszegezte a kérdést Muraközi Istvánnak: “Arra adjon választ nekünk, polgármester úr, hogy kitől kapott felhatalmazást annak idején, hogy a város tulajdonában lévő földterületet felajánlja a börtönkórház megvalósítására?”

Muraközi István válaszában azzal védekezett, hogy ő hiába is ajánlotta volna fel a telket a projekt számára, ha azt a képviselő-testület nem szavazza meg. Gál László viszont leszögezte, hogy az ominózus döntést egy olyan testületi ülés előzte meg, ahol kizárólag pozitívumokat lehetett hallani a beruházásról, az esetleges negatív következményekről egy árva szó sem esett.

A testületi ülést ezek után szokatlan közjáték zavarta meg. A hallgatóság soraiból felemelkedett egy hölgy, aki kemény kritikát fogalmazott meg a városvezetés felé, annak ellenére, hogy a polgármester folyamatosan figyelmeztette, nem adott neki szót, így nincs joga felszólalni. A botrányos eseményt követően a hölgy végül önként elhagyta a termet.

Ezek után került sor a név szerinti szavazásra, melynek során Hagymási Gyula kivételével minden fideszes képviselő a börtönkórház mellett tette le a voksát, a többi képviselő pedig Hagymási Gyulával együtt nemmel szavazott, így tehát 7:5 arányban a testület zöld utat adott a börtönkórház létesítésének.

Az ülés bezárása után Kulcsár Gergely odalépett Muraközi Istvánhoz, és fennhangon megkérdezte tőle: “Polgármester úr, miért tér ki folyamatosan a vita elől, miért fél attól, hogy a véleményeinket ütköztessük? Most is a menekülés útját választotta, mint eddig minden egyes alkalommal”.

Muraközi István válaszul azt mondta a jobbikos honatyának: “Én sem szólalhatok fel a parlamentben, ön sem szólalhat fel itt”. Kulcsár Gergely erre azt felelte: “A fideszes párttársai sokkal nagyvonalúbbak az országgyűlésben, polgármester úr, ugyanis a bizottsági üléseken rendre szót kaphatnak azok az ellenzéki képviselők, akiknek nem egyezik meg a véleménye a kormánypártokéval” – majd hozzátette: “Ha rajtam múlna, én ilyen esetben arra szavaznék, hogy ön is szabadon kifejthesse a véleményét, polgármester úr, önnel ellentétben én nem vonnám meg magától a megszólalás lehetőségét”.

Az ülésről távozó lakosok meglehetősen elkeseredett hangulatban gyülekeztek a városháza folyosóján. Egy idősebb úr a könnyeivel küszködve kijelentette: “Most tették tönkre a városunkat évtizedekre”.

Dr. Zákány Zsolt osztályvezető főorvos, akitől szintén megtagadták a felszólalás lehetőségét, portálunknak a következőket nyilatkozta: “Fontos leszögezni, hogy a Gróf Tisza István Kórház jövője, fejlesztése vagy egyáltalán a léte semmilyen formában nem függ a börtönkórház létesítésétől. A kettőnek semmi köze nincs egymáshoz, aki az ellenkezőjét állítja, az egyszerűen nem mond igazat. És ezt nemcsak én állítom, hanem a kórház igazgatója is. A kórházunk jövőjét a humán erőforrás problémája veszélyezteti leginkább, és erre egyáltalán nem kínál megoldást a börtönkórház terve. A humán erőforrással kapcsolatos gondok egyébként már tíz évvel ezelőtt is fennálltak, és a rossz hír az, hogy az elmúlt évtizedben ezek a problémák nemhogy megoldást nem nyertek, hanem súlyosbodtak. Ki kell jelentenünk, hogy sokkal rosszabb helyzetben vagyunk, mint tíz évvel ezelőtt. Sajnos azt kell mondanom, ma már nem jelent vonzó perspektívát egy egészségügyi dolgozó számára, hogy a Gróf Tisza István Kórházban dolgozhat, és ezen a börtönkórház sem fog segíteni, sőt inkább súlyosbítani fogja.”

Kulcsár Gergely, a Jobbik országgyűlési képviselője úgy fogalmazott: “Lezajlott egy népszavazás Berettyóújfaluban egy olyan kérdésben, amely évtizedekre meghatározza a város sorsát. Hogy lehet az, hogy ezt megelőzően a polgármester és a kormánypárt egyáltalán nem kampányolt, nem állt ki a nyilvánosság elé? Demokratikus hozzáállásnak nevezhető ez? Mindezek ellenére elment voksolni a szavazók közel 25%-a, akiknek a kétharmada ellenzi a rabkórházat. Összehasonlításképpen: Debrecenben idén májusban időközi önkormányzati választást tartottak, ahol a Fidesz kiemelkedő aktivitással vett részt a kampányban, ám a részvétel így is csak 21%-os volt. Mégsem kérdőjelezte meg senki az emberek döntését. Azt gondolom, hogyha a városvezetésnek valamit is számít a berettyóújfalui emberek szava, akkor nem fogják megvalósítani a börtönkórházat. Ha mégis megvalósul a létesítmény, és esetleg történik egy erőszakos bűncselekmény, akkor vállalja-e a felelősséget a polgármester úr és a főigazgató úr, azaz a Muraközi család? Vállalják-e annak a felelősségét a képviselők, hogy egy biztonságos várost közbiztonságilag kockázatos várossá tettek a szavazatukkal? Vállalják-e a képviselők annak felelősségét, hogy elenyésző számú új munkahelyért cserébe megroppantják a helyben élő emberek biztonságérzetét?”

Berettyóújfalu jelenlegi közéletéről elmondható, hogy az elmúlt hétvégén lezajlott egy, az alacsony részvétel miatt érvénytelen népszavazás, majd néhány napra rá született egy képviselő-testületi döntés a börtönkórház ügyében. Lehetséges, hogy egyesek szemszögéből ez egy teljesen tiszta képlet, azonban borítékolható, hogy a helyi emberek életét még hosszú időn keresztül erősen befolyásolják majd az elmúlt napok történései.

Bogdán Szabolcs

szebbjovo.hu