A biztosításközvetítők, valamint az ingatlan-értékelők felelősségbiztosítását, továbbá az utazási szerződéseket szabályozó kormányrendeleteket egészíti ki a sérelemdíj szabályaival az a rendelettervezet, amely a kormány honlapján jelent meg.

Az új Polgári törvénykönyv (Ptk.) megszünteti a nem vagyoni kártérítést, amely bármilyen kárhoz társulhat. Március 15-étől – amikor hatályba lép az új Ptk. – csak a személyiségi jogában megsértettnek jár nem vagyoni kártérítés, amelynek a neve sérelemdíj lesz.

A független biztosításközvetítők és -szaktanácsadók szakmai felelősségbiztosításának a jövőben ki kell terjednie az olyan személyiségi jogsérelmekre, amelyek alapján sérelemdíjat kell fizetniük. Ugyanez vonatkozik az ingatlanértékelők szakmai felelősségbiztosítására is.

Az utazásszervezőnek jelenleg – ha nem az utas érdekkörében felmerült okból áll el a szerződéstől – vagyoni és nem vagyoni kárt kell fizetnie. A jövőben a nem vagyoni kár helyére a sérelemdíj lép, amely viszont csak személyiségi jogsértésért jár.

(MTI)