Magyar Testvéreim! 

A pünkösdi evangélium csodája az Apostolok Cselekedetei könyv szinte mind a 28 fejezetét áthatja, átjárja, megerősíti, megszenteli. A könyv szereplői úgy érzik, hogy maga az Úr Jézus Krisztus személyesen jár közöttük és viszi teljességre missziói parancsát.

Szépen fogalmazza a Szerző a Szentírásban, hogy mindenki a maga nyelvén, vagyis anyanyelvén hallgatta az Igét Isten felséges dolgairól. Mindez feltételezi, hogy Isten népeket, nemzeteket és nyelveket teremtett. Igaz megállapítás, hogy nyelvében él a nemzet. Egy gyermek és majd a felnőtt a legszebben és legteljesebben anyanyelvén tudja kifejezni magát. Egy emigráns mondta Dél-Amerikában: ha egyedül vagyok magyarul beszélek magamban és mindig magyarul álmodok.

A magyar kultúra hivatalos napja január 22. 1823. január hó 22. napján fejezte be a világ legszebb Himnuszának írását Kölcsey Ferenc Szatmár-csekei kúriájának fehér falai között. Ezen a napon volt háromhetes kisbaba Petőfi Sándor és kéthetes kisbaba Madách Imre. Különös gazdagsággal szórta Isten a mennyből áldását magyar népünkre abban a hónapban, de egész történelmünkben is. Nyelvünk, lelkiségünk, zenénk táncunk, irodalmunk, történelmünk, tudományunk, sportunk, konyhánk egyedülálló módon gazdagította a világot. Grandpierre Attila énekes-csillagász a Vágtázó Csodaszarva zenekar zsenije mondta: az életet és a végtelent szeretem, azt szolgálom forró hazaszeretettel EMBERÉLET című számuk mindent elmond a magyarságról. Felvidéken a magyarság vállalását és megvallását az állampolgárság elvesztésével “honorálja” a magyar-gyűlölő benesi örökség. Kárpátalján napjainkban besorozzák fiainkat ágyútölteléknek az ukrán-orosz konfliktus tűzvonalába.

Erdélyben a Himnusz éneklése vagy a magyar-székely zászló kitűzése 350.000 Ft. pénzbüntetést von maga után.A székely atyafiak úgy mondják: Himnusz-időben élünk. Vagy imádkozzuk, vagy olvassuk, vagy énekeljük. Reggel és este és mindig a templomban, a falu teljes közösségével.

Hatalmas küzdelem folyik a nyelvi asszimiláció megvalósításáért az elnyomó hatalom részéről. Előbb kisebbsége kerül a többség, aztán szórványba, végül eltemetjük az utolsó magyart. Ezredév minden értéke olcsó préda lesz a betelepülők számára. Ezért nem mindegy, hogy hogyan áll ki az anyaország és az egyház az üldözött kisebbség mellett, hogyan beszélünk és milyen nevet adunk gyermekeinknek? A Partiumban évente 10 magyar település megszűnik létezni. A szászok 800 év után hagyták elveszni Nagyszeben-Gyulafehérvár-Brassó-Szászrégen kultúráját és szorgalmát, mára skanzen lett a Szászvidék.

    1781-ben Mária Teréziát fia, II. József kalapos király követte a trónon. Anyjának 40 év, neki 10 év uralkodás adatott. Rögtön a kezdetén „keresztbe került” az akkori református püspökkel, Szilágyi Sámuellel. Kettőt kérdezett az uralkodó a Debrecen helyett Hegyközkovácsiban élő pásztortól:

1. Miért van könyvtára legalsó sorában Kálvin világhírű műve az INSTITUTIO? Válasz: Felség, ez hitünk alapja!

2. Kiszolgáltatná nekem az Úrvacsorát? Válasz: Felség, ha megbánja összes bűneit…!II. József rögtön átlátta, ha ilyen kemény az Isten első magyar papja, milyenek lehetnek a kurucok?

Ki is adta a Türelmi Rendeletét a protestánsoknak…!!Wass Albert hitvallásával zárom e heti dolgozatom:”Magyar mivoltodat, az Úr legszebb ajándékát meg ne tagadd soha. Őrizd, ápold, add át fiaidnak, mert csak addig marad rajtatok az Úr szeme, míg a nemzethez hívek maradtok. Ki nemzetét elhagyja, az Urat tagadja meg, s elvész nyom nélkül a népek tengerében”.

Mohácsi László tiszteletes

Debrecen-Józsa, 2015. január 23.