Az Európai Unió és Csehország vezetői 2009. október 29-én a Lisszaboni Szerződés aláírását cseh részről lehetővé tévő paktumot kötöttek, melynek értelmében a Cseh Köztársaságban továbbra is érvényben maradnak a II. világháború után életbe léptetett, Európa szégyenének nevezhető, az emberi jogokat lábbal tipró, a magyar és a német kisebbséget kollektíven háborús bűnösként megbélyegző, rasszista és diszkriminatív Benes Dekrétumok.

Ezzel a magyar kisebbségek ellen irányuló aktussal a Jobbik igazolva látja, hogy – a hazai és a nemzetközi hatalmi elit hamis ígéreteivel ellentétben – az európai uniós tagság a magyar kisebbségek mindennapjaiban semmilyen javulással nem járt, sőt ezzel ellentétesen, helyzetük azóta minden tekintetben rosszabbodott, elég, ha csak a szeptember elsején életbe léptetett szlovákiai nyelvtörvényre utalunk.

A Jobbik határozottan elítéli azt az Európai Uniót, amely a szupranacionális európai állam megteremtésének érdekében képes átgázolni alapvető emberi jogok egész során, így támogatja egy faji megkülönböztetésre épülő, jogellenes rendelkezés továbbélését; azt az Európai Uniót, amely nem tekinti magát illetékesnek, amikor egy őshonos kisebbség anyanyelvének használatát a többségi állam megtiltja és pénzbüntetéssel sújtja; azt az Európai Uniót, amely ugyanakkor illetékesnek érzi magát, hogy a világ számos, távoli országának belpolitikájába beavatkozzon, egyes kormányokkal szemben büntető akciókba kezdjen azok állítólagos túlkapásaira, emberi jogi sértéseire hivatkozva.

Egyúttal a Jobbik mélységesen elítéli azt a hazai hatalmi, illetve csak nevében ellenzéki politikai elitet, amely egymás sarkára taposva tódult az asztalhoz, hogy a nemzetközi háttérhatalom iránt tanúsított kritikátlan lojalitásának jelét adva a Lisszaboni Szerződést az első európai államként, olvasatlanul és lefordítatlanul aláírja, ezzel de facto megfosztva az 1100 éves magyar államot függetlenségétől és szuverenitásától.

A Jobbik Magyarországért Mozgalom nem mulasztja el az alkalmat arra, hogy felhívja a nemzetközi közösség figyelmét: Szlovákia továbbra is jogsértésben van azóta, amióta a Duna vizét Dunacsúnynál 1992. október 22. és 25. között elterelte, így nemcsak jelentős, sok helyütt visszafordíthatatlan környezeti károkat okozott, hanem egyúttal megváltoztatta a Duna fő hajózási medrét, amelynek mindenkori középvonala a Trianoni Békediktátum rendelkezése szerint a két ország közötti határvonalat képezi. Az elterelés óta a két ország közötti határnak valójában a bősi hajózási csatorna középvonala tekintendő. Ezzel Szlovákia megsértette mind a versailles-i, mind pedig a párizsi rendelkezéseket, így Magyarországnak minden jogalapja megnyílt arra vonatkozólag, hogy magára nézve is érvénytelennek nyilvánítsa e diktátumokat.

Az igazságtalan diktátumokkal kapcsolatban szeretnénk idézni a brit miniszterelnököt, Lloyd George-ot, aki már a versailles-i tárgyalások során kijelentette: „Soha nem lesz béke Dél-Európában, ha a most létrejövő kis államok mindegyikében jelentős számú magyar kisebbség él.” Ezt felismerve az utódállamok szinte mindegyike brutális erőfeszítéseket tesz a magyarság végérvényes és egyre gyorsuló eltüntetésére. Csak az elmúlt 20 évben a magyar nemzet létszáma mintegy kétmillióval csökkent a Kárpát-medencében.

A magyar kisebbségek drámai helyzetének megnyugtató rendezése ezért Európa békéjének és nyugodt fejlődésének a záloga, és nem tűr több halasztást.

Várkonyi Zsolt,
a Jobbik nemzetközi sajtófőnöke