A jegybank közleménye szerint az elmúlt időszakban több fogyasztói megkeresés érkezett az MNB-hez és a Pénzügyi Békéltető Testülethez is, hogy azok a forint- és deviza, hitel- vagy lízingszerződéssel rendelkező fogyasztók kérhetnek-e részletes elszámolást, akiknél pénzügyi intézményük nem emelte meg tisztességtelenül a kamatot, díjat vagy a költséget, így nem keletkezett tisztességtelenül elvont összeg.
A vonatkozó MNB-rendelet értelmében nem kell külön értesítő levelet küldeni azoknál a korábban már szerződésszerű teljesítéssel megszűnt fogyasztói kölcsönszerződéseknél, ahol semmiféle kötelezettség nem maradt fenn, és a szerződés ideje alatt tisztességtelen kamat-, díj-, vagy költségemelés sem volt. Ezeknél a szerződéseknél a pénzügyi intézmények az elszámolásról a honlapjukon, illetve ügyfélszolgálati helységeikben közzétett közleményben tájékoztathatják az ügyfeleket.
A jegybank szerint azonban az elszámolás ilyen módon történő teljesítése a fogyasztók jogait nem csorbíthatja. Ezért ha az érintett ügyfelek igénylik, ebben az esetben is kérhetik a részletes elszámolást, és annak ismeretében tehetnek írásbeli panaszt az elszámolás kapcsán, majd akár jogorvoslatot is kérhetnek a Pénzügyi Békéltető Testületnél – közölte az MNB.
A pénzügyi intézmények az elszámolásról készített részletes kimutatást az ügyfél kérésére elektronikus úton vagy nyomtatott formában öt munkanapon belül ugyanúgy kötelesek díjmentesen rendelkezésre bocsátani, mint minden más esetben – hívta fel a figyelmet a jegybank.
Az MNB a részletes elszámolás megküldésével kapcsolatos kötelezettséggel kapcsolatos hivatalos álláspontjáról írásban tájékoztatta a Magyar Bankszövetséget is.
(MTI)