Érdekes, mondhatni precedensértékű eredménnyel zárult az a Budaházy Gyurihoz kapcsolódó tárgyalássorozat, amelyben tegnap hirdetett határozatot a Kúria Dr. Mészáros Mátyás által vezetett tanácsa.

A testület a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) által beadott felülvizsgálat kérelem kapcsán a 2003-as EU-NEM plakátok miatti vegzálások, valamint a 2008-as Clark Ádám téri jogellenes előállítások ügyében hozott korábbi ítéleteket vizsgálta. Mint ismeretes a Fővárosi Ítélőtábla néhány hónapja mindkét esetben Budaházyéknak adott igazat és egyúttal mindkét ügyben jelentős összegű kártérítéseket ítélt meg jogsértetteknek. A BRFK a mostani eljárásban ezeket a kártérítési összegeket akarta visszaperelni Gyuriéktól.

Sikertelenül.

Ráadásul a Kúria nemcsak hatályában tartotta a BRFK-t elmarasztaló jogerős ítéletet, hanem az indokolásában még olyan megállapítást is tett, amely a későbbiekben – mégha Magyarországon nincs is precedens alapú ítélkezés – hivatkozási alap lehet más rendőrségi jogsértések tárgyalása esetén:

„A rendőrségi intézkedés során, a konkrét elkövetői magatartástól függetlenül, mintegy preventív intézkedésként alakult ki az a rendőrségi szakmai gyakorlat, hogy a bilincselést megelőzésképpen alkalmazzák. Azonban ilyen preventív, mérlegelés nélküli, általános jellegű felhatalmazást a bilincselésre a rendőrségi törvény 48.§-a a rendőrség számára nem ad.”

 
Azaz végre a bíróság által is kimondatott, hogy a rendőrségről szóló törvényben a rendőrnek biztosított kényszerintézkedés-alkalmazási lehetőség csupán egy általános lehetőség. A rendőr kényszerintézkedést csak akkor alkalmazhat, ha ezt valamilyen ok konkrétan és különösen is indokolttá teszi. Ergo, elfogadhatatlan a rendőrségnek az a személyi szabadságot sértő eddigi gyakorlata, amely külön indok nélküli alkalmaz bilincselést, előállítást vagy fogva tartást.

Persze azért nagy illúzióink ne legyenek. A rendőrség minden bizonnyal úgy, ahogy eddig, úgy majd ezután is magasról tesz arra, hogy egyes bíróságokon milyen ítéletek születtek.

Forrás: Radical Puzzle blog

1335405180