A kommunista rendszerben az állam sokkal komolyabb szerepet vállalt a sport területén (mind tömeg-, mind versenysportként), mint manapság. Ebben persze szerepet játszott az is, hogy a hidegháborúnak megvolt a maga „sportfrontja”, amelyen a szocialista diktatúra nagyszerűségét és nemzetközi versenyképességét kellett demonstrálnia a sportolóknak. Az ún. rendszerváltozás után azonban a sport nyomban olyan mostohagyerekké vált, amelyet az állam alig vagy egyáltalán nem akart finanszírozni. Az a képzet alakult ki, hogy a sportra adott forintok az ablakon kidobott pénzek.

Az elmúlt 20 év a sportfinanszírozással és egyáltalán a sportpolitikával szemben ellenérzést alakított ki, amely egyenesen vezetett a sportélet elszürküléséhez, mind a versenysport, mind a tömegsport lehetőségeinek végletes beszűküléséhez, a sportra fordított támogatások elapadásához, a létesítmények lezülléséhez, és közvetve a magyar társadalom rettenetes testi és lelki egészségének megromlásához.

A Jobbik a sportpolitikában is radikális változást szeretne. A jobbikos szemléletváltozás lényege, hogy a sportot nem felesleges luxusnak tekintjük, hanem az emberi élet szerves és nélkülözhetetlen részének, amelynek lehetőségéhez minden embernek – fiatalnak, idősnek, egészségesnek és fogyatékkal élőnek, férfinak és nőnek, gazdagnak és szegénynek – alkotmányos joga hozzájutni. Valljuk a klasszikus igazságot, amely szerint ép testben ép lélek lakik. A sport támogatása ezért a Jobbik számára olyan befektetés, amely segíti a társadalom lelki komfortérzését, erősíti a közösségek közötti kapcsolatokat, és erősebbé, egészségesebbé teszi az embereket. A versenysportban elért eredmények hozzájárulnak egy ország, egy nemzet büszkeségéhez, önmagáról alkotott pozitív vagy negatív képéhez. A Jobbik a tömegsport lehetőségeinek szélesítése mellett segíteni kívánja a magyar versenysport nemzetközi tekintélyének helyreállítását.

Az oktatási intézményekben emelt testnevelési óraszámokra, azok törvényi védelmére, míg az óvodai sport esetében annak felkarolására van szükség, ezzel párhuzamosan tornatermek, sportpályák építésére és a diákok egészséges életre, rendszeres testmozgásra való nevelésére.

A városi, kerületi sportegyesületek és az oktatási intézmények között szükség van az önkormányzatok aktív, a számukra kötelezővé tett feladatvállaló részvételére. Regionális utánpótlás- és életerőközpontokat kell létrehoznunk, ahol foglalkoznunk kell a szakemberek képzésével, az egészséges életmód képének széles körben történő átadásával.

Meg kell őrizni és fejleszteni kell a sportlétesítményeket, mert a jelenlegi helyzet tarthatatlan. Új alapokra akarjuk helyezni a Nemzeti Sportlétesítmény- és Infrastruktúrafejlesztési Programot. Tiszta viszonyokat teremtünk az élsportban tevékenykedő vezetők és sportolók bérezését illetően. A jövedéki adóbevételek átcsoportosításával többletforrásokat biztosítunk a közösségi sport támogatására. A sporttámogatások rendszerét vonzóvá tesszük a befektetők és a vállalkozások számára.

Meg kell teremteni a sport felső szintű képviseletét a kormányzatban, tárca nélküli miniszter vagy önálló minisztérium formájában. Újra kell fogalmazni a Magyar Olimpiai Bizottság, az NSSZ, az önkormányzatok és a szakszövetségek, egyéb egyesületek szerepvállalásának szükségszerű és kötelező lépéseit. Kialakítjuk az Olimpiai Sportcsomagot (az olimpiai sportágak teljes mértékben – nem olimpiai versenyszámok is – a MOB-hoz tartoznának), és Versenysport Csomagot (a nem olimpiai sportágak és a sport egyéb civil szervezetei pedig az NSSZ-hez tartoznának). Az önkormányzatok utánpótlás-nevelésben való feladatvállalását erősítenénk. Szélesíteni kívánjuk a modern gyógyászat sporton keresztül történő lehetőségeit.

A betegségmegelőzésben fontos a sport és a tudatosan egészséges életmód szerepe. A sportoló nemzet útján haladva meg nem térülő állami kiadások költségeit (társadalombiztosítás) takaríthatjuk meg. Online sportegészségügyi adatbázist hozunk létre, amely az edzők számára közvetlen kapcsolatot biztosít a sportorvosokkal, és ennek segítségével hozzáférhetnek versenyzőik sportorvosi eredményeihez, sportorvosi életútjához, a sérülésekhez, műtétekhez, kezelésekhez. A speciális sportorvosi felügyeletet ki kell terjeszteni az óvodákra és iskolákra is. A hasznos tevékenységek népszerűsítését a média is magáénak kell, hogy érezze. Szabályozni fogjuk a média részvételét a sport (elsődlegesen a sikersportágak) népszerűsítési kampányában. Feladatunknak érezzük a fogyatékkal élők sportjának, értékének megfelelő helyén kezelését. Programot akarunk kidolgozni a fiatalok felvilágosítására a drogról (civil szervezetek bevonásával), valamint a sporton keresztül történő bűnmegelőzésre és a dopping visszaszorítására. A határokon túli és az anyaországi magyar fiatalok közötti szorosabb kapcsolatok kialakítása céljából megalapítjuk a Kárpát-medencei Ifjúsági Olimpiát.

Segíteni kívánjuk, hogy a nyugdíjasok a természetben, közösségben vagy önállóan végezhessenek olyan könnyített sporttevékenységet, amely egyaránt elősegíti a testi és a lelki gyógyulást.

jobbik.hu