Az 1970-es években egy olyan országban szolgáltam, amelynek területén egy olyan nemzetek közötti konfliktus alakult ki, mint amilyennek tanúi vagyunk ma, Magyarországon. A jellemzők szinte 100%-ig megegyeznek!

Egy területen élt két eltérő kultúrához, valláshoz tartozó nép. A kisebbségben élő nem éppen a dolgosságáról volt ismert, a szaporaságáról annál inkább. A nemzeti hadsereg különleges erőinél úgy tudták, a kisebbség nemzeti és vallási vezetői eldöntötték, hogy megszerzik a tartományt, annak területéből nemzetállamot hoznak létre.

Területet többféleképpen lehet szerezni, az egyik a katonai. Ehhez kevesen voltak, és fegyverzetük sem volt megfelelő. A másik módszer az etnikai összetétel erőszakos megváltoztatása, hogy létszámukkal kiszoríthassák az őshonos nemzetet! Tervük megvalósításának kulcsa a nő! A lányokat, amint alkalmassá váltak a szülésre, férjhez (el)adták, s innentől kezdve tulajdonképpen szülőgépekké váltak! 5-6 gyermek volt a legkevesebb egy családban, és nem volt ritka a tíz feletti! 18 éves ismerősöm már két gyermek édesapja volt. Neje egy évvel fiatalabb volt! Az őshonos nemzet fiai húszas éveik elején-közepén nősültek, hasonló korú nőt vettek feleségül, és átlagosan 2 gyermeket nemzettek.

Ebből adódott, hogy ahol megjelent akár csak egy kisebbségi család, ott már egy évtizeden belül elegen voltak ahhoz, hogy piszkálni kezdjék az őshonos nemzet tagjait, békétlenséget idézve elő! Ezzel elérték, hogy a kisebbségi szomszéd olyan átok lett, amely miatt a környékbeli ingatlanok értéke jelentősen csökkent! Azokat természetesen kisebbségiek vették meg, lassacskán kiszorítva a másikat a településről! Pénzük a házak vásárlására egy, a vezetők által kezelt pénzalapból volt, melynek elsődleges forrása a nyugaton dolgozó nemzettársak kötelező befizetései voltak! Ha jól emlékszem, a nettó jövedelmük 10%-a.

A médiát sem felejtették el. A területszerző módszert siránkozással kombinálták. A csúnya őslakos nem ad munkát, a nagycsaládosoknak segélyeket! Üldöznek bennünket! Nem fogadják el a másságunkat! A globalisták kezében lévő média a megtévesztett jogvédőkkel együtt vevő lett a dologra, mert tény, a csúnyák relatív jóllétben éltek, míg a kisebbségiek szegényesen öltöztek, házaik lelakottak, kulturálisan elmaradottak, szánalmasak!

Végül kiprovokáltak egy polgárháborút, külföldi katonák avatkoztak be, és az őshonos nemzet elvesztette nemzete bölcsőjét!

Magyarországon nagyjából ugyanez zajlik. Itt is a kisebb létszámú, kulturálisan elmaradottabb nép kezdett olyan mértékű szaporodásba, melyet a magyar követni nem tud! Kétszer, háromszor több gyermeket hoznak a világra. Szintén jellemző a nők korai szülése. Mire a magyar nő anya lesz, a másik már nagyszülő! Elsősorban az északi megyékben – de máshol is – teljes hasonlóságot mutat a települések elfoglalása is. A kisebbség életvitelével békétlenséget szít! Nem bizonyított szóbeszéd, hogy egyes csoportjaiknak van pénzalapjuk, melynek elsődleges forrása a prostitúció! Már több éve csak ők foglalkoznak lányok futtatásával! Egyezést mutat a siránkozásuk a médiának, amely szintén vevő a dologra! Szegények, nincs munkájuk, segélyekből élnek iszonyú körülmények között – mondják. A globalisták és a megvezetett jogvédők segítik is rendesen a káosz, a polgárháború kialakulását! Segítik a kisebbséget törvényekkel, médiával, egyéb támogatással, miközben támadják, gyalázzák a magyarokat, büntetik, ha feleszmél!

Példa a nemzetgyalázásra: megbüntetik a becsületes emberekből álló Magyar Gárdát, mert fel meri hívni a figyelmet a bűnözésre, ugyanakkor rendőri erőket vezényelnek ki azokra a településekre, ahol a bűnözők élnek! Ilyenkor nincs rendőrhiány!

A magyargyalázás már az iskolákba is beköltözött! Nem messze tőlünk már azokat a szülőket is támadás érte, akik a folyamatos iskolai erőszaktól akarták megvédeni elsős gyermeküket! Természetesen most is a magyar a hibás, mert nem hagyta a lényegesen idősebb kisebbségit, hogy levezesse a hátrányos helyzetéből adódó feszültséget!

– szati –