A közlemény szerint a kikapcsolás egyebek mellett csak 60 napon túli fizetési késedelem esetén kezdeményezhető a lakossági fogyasztóknál.
A testület szerint egyre többen fordulnak a Budapesti Békéltető Testülethez olyanok, akik nem is tudtak arról korábban, hogy tartozásuk van, holott erről a szolgáltató köteles tájékoztatást adni.
Kiemelik: a szolgáltató csak akkor kezdeményezheti a lakossági felhasználó kikapcsolását, ha az 60 napot meghaladó fizetési késedelembe esett, és a fogyasztó a fizetési haladékról vagy a részletfizetési lehetőségről egyeztetést kezdeményezett, s ezek nem vezetett eredményre.
További feltétel, hogy a tartozásról és a kikapcsolás lehetőségéről a fogyasztót legalább kétszer írásban értesíteni kell. Az első értesítésben fel kell hívni a figyelmét a szociálisan rászoruló fogyasztókat megillető kedvezményekre, és az előrefizetős mérő felszerelésének a lehetőségére is.
Hangsúlyozták: kikapcsolást csak akkor lehet kezdeményezni, ha a fenti feltételek együttesen és kétséget kizáró módon fennállnak, más esetben jogtalan a fogyasztó kikapcsolása, amiért akár kötbérre is jogosult lehet a lakossági felhasználó. Ha pedig a fogyasztó nem szerepelt a védendő fogyasztók nyilvántartásában szociálisan rászoruló fogyasztóként és tartozása van, akkor az első írásbeli értesítéskor arról is tájékoztatni kell, hogy a szociálisan rászoruló fogyasztókat milyen kedvezmények illetik meg pontosan – áll a közleményben. Kötelező a fogyasztót tájékoztatni arról is, hogyan kezdeményezheti a nyilvántartásba történő felvételét, s a kérelemhez meg kell kapnia az adatlapot is.
A testület közölte, a második értesítéssel együtt a szolgáltatónak közölnie kell azt is, mikor kerül sor a kikapcsolásra – erre 5 munkanapos időszakot kell meghatározni. Fel kell hívni a fogyasztó figyelmét a tartozása nagyságára és eredeti fizetési határidejére is. E tájékoztatásnál, ha “nem kereste” jelzéssel érkezik vissza a tértivevényes levél, akkor azt kézbesítettnek csak a postai kézbesítés megkísérlésének napját követő 10. munkanapon lehet tekinteni – írta a testület. További feltétel, hogy a fizetési kötelezettség határidejének lejártát követő 63. napon lehet csak legkorábban kezdeményezni a kikapcsolást.
A közlemény szerint a nem, vagy nem kizárólag számlatartozásból eredő tartozás esetén a kikapcsolás feltétele annak igazolása is, hogy a tartozás kapcsán a szolgáltató már polgári peres vagy fizetési meghagyásos eljárást indított.
Közölték, jogszabályt sért az az áramszolgáltató, amely a fogyasztót a szolgáltatásból munkaszüneti napon, ünnepnapon, munkaszüneti napot vagy ünnepnapot közvetlenül megelőző munkanapon vagy éppen pihenőnapon zárja ki.
A testület felhívta a fogyasztók figyelmét arra, hogy jogtalan kikapcsolás esetén éljenek panasszal a szolgáltatónál. A vitás kérdések ingyenes és gyors rendezéséhez a békéltető testület nyújt segítséget a közlemény szerint.
(MTI)