Látva a családokat nap mint nap érő pénzügyi nehézségeket, a Jobbik debreceni önkormányzati képviselői arra az elhatározásra jutottak, hogy a képviselői munka keretében végzett közvetett érdekképviseleten túlmenően egy új, közvetlen segítséget próbálnak nyújtani. Ennek értelmében főszabály szerint minden egy háztartásban élő, debreceni állandó lakcímmel rendelkező, két vagy annál több kiskorú gyermeket nevelő, mindkét szülő tekintetében valamilyen szakképesítéssel és legalább az egyik szülő tekintetében állandó munkahellyel rendelkező házastársi közösséget alkotó család jelentkezhetne az akcióra, mely keretében kéthetente egy család kiadásainak pénzügyi terhét csökkentik a képviselők felajánlásai bruttó 10.000 Ft értékben.

A misszió igazodik a Jobbik Magyarországért Mozgalom országos elnökének, Vona Gábornak korábban meghirdetett jótékonysági felajánlási akciójához, melynek keretében a debreceni önkormányzati képviselőkön túlmenően a Jobbik országgyűlési képviselője is csatlakozott a családsegítő kezdeményezéshez.

A misszió várhatóan folyamatosan tartani fog és terveink között szerepel különleges alkalmak esetén, pl. gyermeknapkor családi belépők kisorsolása az Aquaticum – Mediterrán Élményfürdőbe, vagy iskolakezdéskor tanszervásárlási kiadások csökkentése. Az aktuális hét nyertese az alapszervezeti facebook-oldalon és a www.szebbjovo.hu honlapon lesz megtekinthető, illetve értesítést kap telefonos megkeresés és elektronikus levél útján.

Bízunk benne, hogy a Jobbik Debreceni Alapszervezetének Családsegítő Missziója jól ismert és eredményes akció lesz, melynek kapcsán az egyre nehezebb helyzetbe kerülő középosztály alsó és középső részén tudunk majd segíteni, és hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy a dolgozni, gyermeket vállalni és boldogulni vágyó magyar családok számára ne a nyugati országokban történő munkavállalás, vagy az esetleges teljes migráció tűnjön az egyetlen megoldásnak, hanem idehaza találják meg a boldogulás és kellemes életvitel lehetőségét.

Jelentkezési lap letöltése

A kitöltött és aláírt jelentkezési lapot a Jobbik debreceni irodájába (Vásáry István u. 4.) kérjük eljuttatni.

A Jobbik debreceni képviselői Családsegítő Missziójának szabályzata

A misszióban való részvétel teljes mértékben önkéntes és a mellékelt „Jelentkezési lap” című formanyomtatvány kitöltésével és aláírásával – mint ráutaló magatartás – történik meg az akcióhoz való csatlakozás.

A misszióban való részvétel feltételekhez kötött. Azon kivételtől eltekintve, hogy egy kiskorú gyermeket a házastárs elhalálozása miatt egyedül nevelő szülő vagy nagyszülő is részt vehet az akcióban, az alábbi kritériumok együttes teljesülése esetén tudjuk elfogadni a jelentkezéseket:

  1. debreceni állandó lakcímmel rendelkező
  2. közös háztartásban élő
  3. kettő vagy annál több kiskorú gyermeket nevelő
  4. mindkét szülő tekintetében valamilyen szakképesítéssel rendelkező
  5. legalább az egyik szülő tekintetében állandó munkahellyel rendelkező
  6. a szülők tekintetében házastársi közösséget alkotó

családok jelentkezését várjuk.

Értelmező megjegyzések:

Ad. 1.: Debrecen Megyei Jogú Város közigazgatási határán belül valamennyi érvényes állandó lakcímmel rendelkező családra vonatkozik (Józsa, Haláp, Kismacs, stb.).

Ad. 3.: amennyiben például a közös háztartásban élő három gyermek közül az egyik már nagykorú és saját munkahellyel illetve keresettel rendelkezik, nem számít kizáró oknak, de nem is pótolja a szülő(k) esetleges munkahellyel kapcsolatos hiányosságát

Ad. 4.: az általános iskola osztályainak elvégzése ezen akció keretében sem minősül képesítésnek

Ad. 5.: az állandó munkahelyre vonatkozó kritérium munkáltatói igazolás kikérésével, vagy a legutóbbi bérjegyzék bemutatásával igazolható

Ad. 6.: a törvényi keretek esetleges módosulásától függetlenül, jelen akcióban csak különneműek között létrejött házasságkötések kerülnek elfogadásra

A támogatói összeg nem készpénzben kerül átadásra, hanem a kedvezményezett család bevásárlásának összegét csökkenti. (a vásárolt termékek között nem szerepelhet dohánytermék, illetve szeszes ital.)

A beérkezett jelentkezéseket a Családsegítő Misszió keretében létrehozott 5 fős elbíráló bizottság átnézi és az akcióban való részvételi feltételeknek megfelelő családokat külön kezeli

A feltételeknek eleget nem tevő jelentkezőket e-mailben értesíti a hiba vagy hiányosság mibenlétéről és egyeztet az akcióhoz való csatlakozás kivitelezhetősége tekintetében. A feltételek együttes teljesülésének eléréséig nem vehetnek részt az akcióban.

Az akcióban való részvételi feltételeknek megfelelő családokat az elbíráló bizottság pontosítás vagy egyeztetés végett megkeresheti, illetve minden pályázónak visszajelez a regisztráció tekintetében. A speciális élethelyzetre vonatkozó megjegyzéseket a pályázó család a „Jelentkezési lap” hátoldalán vagy külön lapon teheti meg. Élethelyzettől függően bizonyos jelentkezések prioritást élvezhetnek és nem feltétlenül jelentkezési sorrendben lesznek odaítélve a támogatások.

A jelentkezők, a sorrendiségre való hivatkozással nem élhetnek semmilyen követeléssel vagy jogkövetkezmény kilátásba helyezésével az akció kapcsán.

Azonos helyzetű és/vagy létszámú családok esetében sorsolás útján történik a kiválasztás.

Az aktuális kéthetes időszak nyertes családja a második hét szerda este 21:00-ig meghatározásra és ismertetésre kerül.

Ha valamelyik család nem kapta meg az aktuális időszak segítségnyújtását, nem kell újra jelentkeznie, hiszen a feltételeknek megfelelő korábbi jelentkezése érvényben marad a következő időszakokra is.

A támogatást elnyerő család viszont – az érvényes jelentkezések darabszámától függően – akár fél éves időtartamig nem vehet részt újra az akcióban. Ezzel azt szeretnénk elérni, hogy Családsegítő Missziónk minél szélesebb körben éreztesse hatását.

Az akcióban részt vevő pályázó családok egyúttal partnerek abban, hogy egy egész alakos fényképpel ellátott rövid bejegyzés keretében megjelenhetnek a misszióban nyertes családokat bemutató internetes felületünkön.

 

A fentiekben leírtak alapvetően meghatározzák a debreceni Jobbik Családmentő Missziójának működési kereteit, de fenntartjuk annak lehetőségét, hogy az akció bonyolítása kapcsán szerzett tapasztalatok alapján életszerű módosításokat tegyünk.

 

Kelt: Debrecen, 2015. március 15.