Ágoston Tibor önkormányzati képviselő megválasztása óta rendszeresen keresi föl az önkormányzat által fenntartott oktatási intézményeket a törvényességi keretek megtartásának ellenőrzése céljából. A képviselő, aki DMJV Önkormányzat Oktatási Bizottságának tagja is, 2010 decemberében részt vett a Sípos Utcai Óvoda egyik szülői értekezletén, amelyet előre egyeztetett a vezető óvónővel. Az említett óvodavezető ekkor további látogatásokra invitálta a képviselőt, majd biztosította arról, hogy a pedagógiai kollektíva mindig szívesen látja őt az intézményben.

Időközben azonban Ágoston Tiborhoz egyre több panaszos levél érkezett az intézmény és a bánki tagintézménybe járó gyermekek szüleitől. A levelekből kiderül, hogy az óvoda jelentősebb hányada – mind a pedagógusok, mind a gyermekek -, a Hit Gyülekezetének tagja. Mindez azonban nem indokolhatja, hogy a gyermekeknek kétségessé váljon – a magyar hagyományokat követve – a Mikulás ünnepség megtartása, a magyar népdalok hallgatása és tanulása, valamint bábszínház látogatása. Ez a pedagógiai magatartás a legkisebb mértékben sem illeszkedik az óvoda honlapján található pedagógiai programhoz, melyből egy rövid részt idézünk is: „Fő feladatunkat a kultúraközvetítés és átadás folyamatában, a gyerekek életkori sajátosságaihoz illeszkedő nevelési módszerekkel kívánjuk elérni, oly módon, hogy abban az örök emberi értékek, saját nemzeti kultúránk gazdagodjon.”

A panaszokat kivizsgálva a képviselő újfent ellátogatott a tagintézménybe a szülői munkaközösség képviselőjével, és megbizonyosodott azok valóságtartalmáról. Az ügyben további kivizsgálást kezdeményezett az Önkormányzat Oktatási Osztályánál, majd fölkereste a Humán Főosztály vezetőjét, hogy tegye meg a szükséges lépéseket. Ezt követően 2011. április 11-én, a Város Napja alkalmából csekély ajándékkal kívánta meglepni a bánki óvodás csoport gyermekeit, az intézmény kapujában azonban nagy meglepetés érte. Az óvónő egy vezetői körlevélre hivatkozva közölte, hogy megbízólevél nélkül nem engedheti be a képviselőt az intézmény területére, de még a körlevelet sem volt hajlandó bemutatni.  

Ágoston Tibor képviselő igazolványát fölmutatva hangoztatta ugyan, hogy minden joga megvan az óvodába való belépésre, az óvónő továbbra sem volt hajlandó beengedni őt. A képviselő szerint megsértették képviselői jogait, Faust Zoltán aljegyző szerint azonban az oktatási intézményeknek joga és kötelessége, hogy meghatározzák az intézménybe való belépés feltételeit. Ilyen jogszabályra egyelőre nem találtunk. Az óvoda honlapján pedig nem elérhető a Sípos Utcai Óvoda Házirendje és a Szervezeti és Működési Szabályzata.  

Ágoston Tibor DMJV Önkormányzatának képviselője, az Oktatási Bizottság tagja továbbra is úgy véli, hogy képviselői jogait mondvacsinált indokkal megtagadták tőle, s az ügyet nem tekinti lezártnak. 
 
Jobbik-frakció
Debrecen

2011. április 12.

Kapcsolódó cikkünk: Nem engedték be a város által fenntartott óvodába a Jobbik debreceni képviselőjét

szebbjovo.hu