Sokan nem értik, hogy tót származásom ellenére, miért vagyok Jobbikos, ráadásul egyik alapszervezeti vezetője. Először is tegyük helyére a dolgokat, csak félig vagyok tót. Másodszor, édesapám felőli családom és felmenőim már 300 éve Békéscsaba környékén laktak és laknak, de mielőtt e terültekre költöztek, már akkor is a Magyar Királyság területén éltek, az egykori Hont vármegye nyugati részén.

Egyaránt igyekszem a magyar és tót hagyományainkat ápolni, büszke vagyok magyar és tót származásomra. Büszkén rakom ki a háromszínű lobogót nemzeti ünnepeinken az otthonomra, és büszke vagyok akkor is, ha idősebb tót emberek beszélgetéseit megértem. Bár az utóbbi esetben némi kétség is támad bennem, hisz a korosztályomból már csak nagyon kevesen vagyunk, akik használják is a tót nyelvet. Azt a nyelvet, ami nem egyenlő a szlovák nyelvvel.

A gyalázatos trianoni események nemcsak a magyar őseimnek volt érvágás, hanem a tót gyökereimnek is, hisz ők is elvesztették hazájuk kétharmadát. Mindig is Magyarországot tekintettem a hazámnak, és sosem éreztem hátrányt vagy neheztelést azért, mert az egyik legnagyobb tót család leszármazottja vagyok.

Sokan azt hiszik, hogy a Jobbik szlovákellenes. Nem, nem az. Aki így gondolja, (és ráadásul jobbikos szimpatizáns is), akkor nagyon súlyos tévhitben él. Természetesen a Jobbiknak célja, hogy a magyarlakta, elcsatolt területek autonómiai törekvéseiket végre újra támogassa az anyaország, de kizárólag békés keretek között. A Jobbiknak nincs semmilyen problémája a szlovák lakossággal, viszont azt a szélsőséges nyelvtörvényt nem lehet, nem szabad eltűrni, amely ellen meg kell tenni a megfelelő lépéseket.

A magyarországi kisebbségeket tekintve, a Jobbiknak van a legjobb nemzetiségi programja. Ezt maga Ludové Noviny főszerkesztője állította, aki összevetette a választásokon induló pártok kisebbségvédelmi terveit, elképzeléseit: “Ha kizárólag a kisebbségvédelmi programok alapján kellene döntenem, akkor a Jobbikra kellene szavaznom”.

Petrovszki László
Jobbik Magyarországért Mozgalom Kétsopronyi Alapszervezete