Kiss Róbert augusztusi lemondása után főkapitány nélkül maradt, s légüres térbe került a Gárda. A szervezetnek az elmúlt három évben számos külső és belső ellenséggel kellett megküzdenie, de a gárdisták közösségét sem a titkosszolgálatok, sem belső felforgatók, sem bírósági ítéletek nem tudták szétverni.

Két héttel ezelőtt szombaton egy fiatal, ambíciózus fiatalember, Juhász Tamás személyében új főkapitányt választott a Gárda. Az értekezleten jelenlévő megyei kapitányok mindannyian támogatásukról biztosították új elöljárójukat. Ahogy egyikük fogalmazott: a vezetőjükért az életüket adnák.

– Főkapitány úr! Sohasem volt sétagalopp a gárdisták közösségének vezetése, de most talán az eddigi legnehezebb munka vár Önre. Átgondolta, mire vállalkozott?

– Természetesen. A feladat nagysága, embert próbáló mivolta elgondolkodtatott, azonban tenni akarásom, valamint közeli bajtársaim segítőkészsége segített a döntésben, így igent mondtam a felkérésre. Az is tény, hogy ezt biztos hátország nélkül nem tudnám felvállalni. Menyasszonyom első reakciója meglepetéssel vegyes aggodalom volt, de miután elmondtam neki, hogy számomra nagyon fontos a Gárda, s nyugodt szívvel szeretném munkámat végezni, támogatásáról biztosított.

– Akkor lett gárdista, amikor a hatalom már gőzerővel üldözte a szervezetet. A 2009-es kerepesi avatás – ahol Ön a szervezet tagjává vált – is szinte „lopva”, felfegyverzett rendőrök gyűrűben történt. Mit jelent Önnek a gárdista lét?

– Pillanatnyilag számomra érthetetlen okok miatt üldöznek bennünket, hiszen gárdista soha nem követett el erőszakos, köztörvényes bűncselekményt, „csak” a hatalom által kreált jogszabályokat próbálták néha ránk húzni – kevés sikerrel. Talán az szúrja a szemüket, hogy néhány ezer nemzetben és hazában gondolkodó tiszta szívű és érzésű magyar ember önzetlenül vállalja ezt a küldetést. A mai liberális gondolkodású közéletben csak az „ego” számít, a hazafiság üldözendő. Mindenki a jogairól beszél, a kötelességeiről meg nem. Gárdistaként megteszem, amit a lehetőségeim engednek, hogy hazámnak becsületes állampolgára, családomnak tisztességes, nemzetemnek hasznos tagja legyek.

– Bemutatkozó beszédében hangsúlyozta, hogy nem párttag, de nem értéksemleges. Önt is Vona Gábor bábjaként emlegeti majd a balliberális sajtó?

– A Jobbik mint nemzeti radikális párt hasonló értékrendet vall, mint mi, gárdisták. A kapcsolatunk nem szakadt meg, ugyanúgy testvérszervezetnek tekintjük a Jobbikot, mint eddig. De szeretném leszögezni, nincs köztünk semmiféle alá-fölérendeltségi viszony.

– Programját négy téma köré építette: egység, katonai erények, összhang és bajtársiasság. Mit üzennek ezek a szavak?

– Különösebb magyarázatra nem szorulnak ezek a kifejezések, önmagukat adják, a szavak legnemesebb értelmében. Külön-külön és összességében is. Ezek a legfontosabb értékek, ezeknek a tulajdonságoknak kell meghatározniuk a mozgalom jövőbeni, hatékony működését.

– A főkapitány-választó értekezleten a megyei kapitányok kinyilvánították, hogy el akarják felejteni az elmúlt zűrös három évet, s a 2007-es alapokra visszahelyezkedve az egységre és egy erőskezű vezető iránymutatására vágynak leginkább. Ahogy egyik bajtársa fogalmazott: olyan főkapitányra van szüksége a Gárdának, aki mögé feltétel nélkül beállnak, de bármikor elé is állnak, hogy ne őt fogja az első golyó. Nagyon szép kiállás Ön mellett. Hogy fog mindenkinek feladatot találni?

– Igen, nagyon jó érzés volt, hogy a jelenlévő kapitányok 100%-ban biztosítottak a támogatásukról, ugyanis mindenki igennel szavazott a kinevezésemre. Azért fogok dolgozni, hogy mindenki megtalálja a hozzá leginkább illő feladatot a közösségen belül. Elméleti képzések mellett a gyakorlati segítségnyújtásra kell helyeznünk a hangsúlyt. A gyakorlati feladatmegoldás már a kapitányokra hárul, ugyanis minden vezető helyben látja a legégetőbb problémákat, amelyek megoldásért kiáltanak. A Gárdán belül akkor valósul meg leginkább az összhang, ha szervezetten, megfelelően képzett egységek reagálnak a helyi ügyekre, de a felső vezetés kontrollálja a megyei irányítást. Az elmúlt évek-hónapok történései is azt bizonyítják, hogy ahol gárdisták megjelentek, ott a fegyelem, szakszerűség határozott helytállás volt tapasztalható.

– Hogy kívánja elérni, hogy a Gárda – ahogy Ön fogalmazott – újra a közbeszéd része legyen?

– A megyei állományok újraélesztése az elsődleges feladatunk. A téli hónapokban elméleti képzéseket indítunk, egészségügyi, polgárvédelmi, katasztrófavédelmi, tűzvédelmi, polgárőrképzési témákban. Eddig is jelen voltunk mindenhol, ahol szükség volt segítő kezekre, s ezt tesszük a jövőben is. A médiajelenléttel kapcsolatban nincsenek illúzióim, az soha nem lesz pozitív, néhány nemzeti orgánumot kivéve. Szájról szájra kell terjednünk, jelen kell lennünk az emberek között.

– Első közleményében kifejezte, hogy nem vesznek részt a korábban kivált szervezetek – Dósa István őrzői, Ináncsi József Nemzeti Gárdája stb. – által alapított Gárda Szövetség munkájában. Az Ön által elképzelt egység nem vonatkozik mindenkire?

– Sajnálatos események vezettek el idáig. Mi nem ócsároljuk, becsméreljük azokat, akik esetleg nem szimpatizálnak velünk, de akiknek ez a legfőbb fegyverük, azokkal nem tudunk azonosulni. Hála Istennek a mi magatartásunk igazolja, hogy az egyenes beszéd és viselkedés az egyetlen járható út.

– Mit üzen a megtévesztett, szétszéledt gárdistáknak? Róluk is lemondott?

– Nem. Az egyszerű gárdistákról nem mondtunk le, hisz sok bajtársunkhoz nem is jutott el a változások híre, a megyei kapitányok sok esetben inkorrekt tájékoztatást adtak az állomány felé. A tájékozatlanságnak tudható be az is, hogy a húsz helyett tizenhárom megyei kapitány vett részt az újjászervezésben.

– Ha a Gárdán belül rendet tett, hogyan küzd majd a 2/3-os „forradalmi kormány” ellen, amely ugyanúgy ellenségnek tekinti a Gárdát, mint a Gyurcsány-rezsim? Lesz mozgástere a Gárdának Orbán Viktor alatt?

– Sajnálatos módon a „nemzeti” kormány sem hozott olyan intézkedéseket, amelyekkel megkönnyítené a mozgalom működését. A korábbi koholt ügyészi és szocialista vádakat tovább szítva próbálja meg ellehetetleníteni a működésünket. Jogi kiskapukat kell keresgélnünk, hogy tisztességes, a haza érdekeit szolgáló elképzeléseinket megvalósíthassuk. Ennek ellenére bízunk abban, hogy talán rövid időn belül észreveszi a hatalom, micsoda értéket akar porba taszítani.

Nagy Adorján

A cikk megjelent a bar!kád hetilap múlt heti számában.