Várhatóan jövő év elején egy újabb nagy volumenű, Debrecen városát, de a megye, sőt a régió arculatát és közlekedésszervezését is erőteljesen érintő beruházás veszi kezdetét. Az Intermodális Közösségi Közlekedési Központ jelenleg ismert tervek szerinti megvalósításának egyik alapfeltétele és következménye, hogy a 4-es főút megyeszékhelyen belüli szakaszát lezárják és felbontják.

Debrecen önkormányzata együttműködési megállapodást kötött a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-vel és megkezdte a közlekedés lehetséges átszervezését, illetve az abban érintett úthálózat átépítését. A megtett intézkedések részben a városon belüli forgalom alakulását szabályozzák, de nagyon sarkalatos kérdés a beérkező és áthaladó járművek számának legkisebb értéken tartása.

A tranzitforgalom minimalizálása érdekében Debrecen önkormányzata a május 25-i ülésén elfogadta az M35-ös autópálya Debrecent elkerülő szakasza díjmentesítésének támogatásáról szóló határozatát. Ez a határozat kimondja, hogy Debrecen Közgyűlése támogatja Dr. Papp László polgármester Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz benyújtott kezdeményezését azzal, hogy a Debreceni Főpályaudvar használatbavételi engedélyének jogerőre emelkedéséig az M35 jelű autópálya a 354-es főúttal alkotott csomópontjától déli irányba a forgalom számára jelenleg elérhető szakasza ideiglenesen kikerüljön a díjfizetési kötelezettség alól, továbbá a közeljövőben átadandó szakasza a 481-es főúttal alkotott csomópontjáig ne kerüljön díjfizetési kötelezettség alá.

A megye lakosainak közlekedési szokásait, illetve a Főpályaudvar építésének közlekedésre vetülő hatásait figyelembe véve kifejezetten szükséges és előnyös lenne, ha a megyei közgyűlés is csatlakozna a díjmentességi kezdeményezés támogatóihoz, remélve, hogy ezáltal nagyobb lobbierővel és gyorsabban tud megvalósulni a díjmentesség.

Demeter Pál, a Jobbik megyei frakcióvezetője

Ennek érdekében Demeter Pál, a Jobbik megyei frakcióvezetője előterjesztést nyújtott be a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűléshez, hogy a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnál a megyei közgyűlés kezdeményezze a következőkről történő döntéshozatalt:

A Debreceni Főpályaudvar használatbavételi engedélyének jogerőre emelkedéséig az M35 jelű autópálya a 354-es sz. főúttal alkotott csomópontjától (Debrecen-észak) déli irányba a forgalom számára jelenleg elérhető szakasza a díjfizetési kötelezettség alól kerüljön kivonásra, továbbá a közeljövőben átadásra kerülő szakasza a 481-es sz. főúttal alkotott csomópontjáig eddig az időpontig ne kerüljön bevonásra a díjfizetési kötelezettség alá.

A jobbikos kezdeményezést a megyei közgyűlés egyhangúlag, 22 igen szavazattal elfogadta.

szebbjovo.hu