Alulírott Mohácsi László lelkipásztor és Ágoston Tibor presbiter a Hajdú-Bihar megyei Jobbik, az Új Magyar Gárda és a magunk nevében szívünk legmélyebb szeretetével fejezzük ki őszinte részvétünket és együttérzésünket Nagyváthy Imre, a Gárdamotorosok elnöke váratlan halála okán családjának, a Gárdamotorosok Közösségének és valamennyi barátjának, tisztelőjének.

Bánatunkban vigasztaljon bennünket Krisztus Urunk szava: "Én vagyok az út,az igazság és az élet". Testvérünk e szerint is élt. A krisztusi úton vitte szép életével, szép motorjával, jószívű gárdistáival a sok-sok adományt Budapestről a rászoruló szegény embereknek szerte a Kárpát-hazába, legutóbb pedig Nádudvarra több kamionnal. Így töltötte be naponta a krisztusi igazságot és az Isten-szerinti életet.

A Jó Isten nyugtassa haló poraiban a feltámadás és örök élet reménysége alatt Nagyváthy Imre atyánkfiát példamutató hűségéért, jóságáért, szeretetéért. Maradjon örök példakép a nemzet legkiválóbb fiai, a gárdisták előtt.

Temetése március 29-én lesz a Hazatérés templomából Hegedűs Lóránt lelkipásztor szolgálatával.

Mohácsi László
Ágoston Tibor

Debrecen,2014.március.20.