A közlemény szerint az új Ptk. kimondja, hogy egy bérbe adott ingatlan eladása esetén a bérleti szerződés változatlan tartalommal átszáll a vevőre, az új tulajdonosra. Egyúttal azonban megszűnnek a szerződés biztosítékai, mint az óvadék, kezesség, bankgarancia és ezáltal az új tulajdonos számára a bérleti díjkövetelések nem biztosítottak.
Boronkay Miklós, a Szecskay iroda ügyvédje szerint annak nincs akadálya, hogy a biztosítékokat a felek újra létrehozzák, így például a kezessel új kezesi szerződést írassanak alá, a bérlőtől új óvadékot kérjenek, vagy új zálogjogot alapítsanak. Ez azonban egyrészt körülményes eljárás, másrészt többek között a bérlő együttműködési készségén múlik, hogy hozzájárul-e a biztosítékok újraalapításához.
Ezáltal a bérlők együttműködési hajlandóságától függ a bérleti szerződés, valamint a bérbe adott ingatlan értéke, ami megnehezíti az ingatlanok eladását.
A biztosítékokkal kapcsolatos probléma elkerülhető, ha az eladó nem közvetlenül a bérbe adott ingatlant, hanem az azt tulajdonló céget adja el. Ebben az esetben a bérbeadó továbbra is ugyanaz a cég marad, és így a bérleti szerződések biztosítékai sem szűnnek meg.
(MTI)