Schmitt Pál e sorok írásakor még nem írta alá a parlament által december 21-én elfogadott és Kövér László házelnök által december 23-án aláírt médiatörvényt. Kövér László sürgős kihirdetést kért, amit az Alkotmány 26. § alapján öt napon (és nem munkanapon, kedves Index) belül alá kell írnia és ki kell hirdetnie, vagy vissza kell küldenie az Országgyűlésnek megfontolásra, vagy el kell küldenie az Alkotmánybíróságnak véleményezésre.

A határidő lejárt, Schmitt egyik lépést sem tette meg. Megjelent a december 29-i és 30-i Magyar Közlöny, de a médiatörvény nem szerepel benne. Sem az Országgyűlés, sem az Alkotmánybíróság nem jelezte, hogy a köztársasági elnök elküldte volna nekik a törvénytervezetet. A Köztársasági Elnök Hivatala nem nyilatkozik arról, hogy Schmitt aláírta-e a törvényt.

Schmitt Pál ezzel megsértette az Alkotmány 26. §-át.

31. § (4) A köztársasági elnök a tisztségétől megfosztható, ha annak gyakorlása során az Alkotmányt vagy valamely más törvényt szándékosan megsérti.
31/A. § (1) A köztársasági elnök személye sérthetetlen; büntetőjogi védelmét külön törvény biztosítja.
(2) A tisztsége gyakorlása során az Alkotmányt vagy valamely más törvényt megsértő köztársasági elnökkel szemben az országgyűlési képviselők egyötöde indítványozhatja a felelősségre vonást.
(3) A felelősségre vonási eljárás megindításához az országgyűlési képviselők kétharmadának a szavazata szükséges. A szavazás titkos.
(4) Az Országgyűlés határozatának meghozatalától kezdődően a felelősségre vonási eljárás befejezéséig az elnök a hatáskörét nem gyakorolhatja.
(5) A cselekmény elbírálása az Alkotmánybíróság hatáskörébe tartozik.
(6) Ha az Alkotmánybíróság az eljárás eredményeként a törvénysértés tényét megállapítja, a köztársasági elnököt tisztségétől megfoszthatja.

Teljesen világos, hogy a kétharmad nem fogja megindítani a felelősségre vonási eljárást, még egy ilyen teljesen nyilvánvaló esetben sem. Majd hazudik valaki valamit, elveszett a patkószeg, közbeszólt a nyomda ördöge, visszadátumoznak egy levelet vagy egész egyszerűen elhallgatják az egészet.

Azért – szigorúan csak a móka kedvéért – jó lenne, ha az ellenzék megindítaná ezt a felelősségre vonási eljárást. Elvégre – most megpróbálok szigorú képet vágni – a köztársasági elnök semmibe vette az országgyűlés minősített többsége által elfogadott törvényjavaslatot, amikor sem a kifogásait nem közölte, sem a törvényt nem írta alá. Elszaboltálta a törvényhozó hatalom alkotmányos működését, ezáltal méltatlanná vált a funkciójára.

Haha, de vicces.

Így jár a báb, ha a bábjátékos nem tudja, mit csináljon.

Forrás: Vincent blog