A prefektus azt kérte a legfelső bíróságtól, hogy az örökösök által indított, több mint 9200 hektár Maros megyei erdő visszaszolgáltatására irányuló perét helyezzék át Szászrégenből (Reghin), mert a magyarok, mint a grófok leszármazottjai, veszélyforrást jelentenek az erdélyi és főként a szászrégeni bíróság függetlenségére.
A legfelső bíróság a múlt héten helyt adott a prefektus kérésének, így a per a dél-romániai giurgiui bíróságon folytatódik. A Krónika című napilap korábban megírta, hogy jóllehet a szászrégeni bíróságnak egyetlen magyar nemzetiségű bírája sincs, a kormánymegbízott a lap szerint mégis kockázati tényezőként kezeli a Maros megyei magyarságot.
Az RMDSZ a Mikó Imre jogvédelmi szolgálatához érkezett bejelentés alapján fordult a diszkriminációellenes tanácshoz. Kovács Péter főtitkár elmondta: az RMDSZ, mint a romániai magyar közösség érdekvédelmi szövetsége, kötelességének tartja, hogy felhívja a hatóságok figyelmét a diszkriminatív megnyilvánulásokra, és felkéri a tanácsot, hogy vizsgálja ki az ügyet, és tegye meg a szükséges intézkedéseket.
Kovács Péter szerint a Maros megyei prefektus nyíltan diszkriminál, pejoratív jelzőkkel illeti a magyarságot, és ezzel megsérti az Emberi Jogok Európai Egyezményét, a diszkrimináció megelőzéséről és visszaszorításáról szóló 2000/137-es román kormányhatározatot, valamint Románia alkotmányát, amelyek szerint az igazságszolgáltatásnak egységesnek, részrehajlástól mentesnek és egyenlőnek kell lennie mindenki számára.
(MTI)