A minap napvilágra került hír, miszerint analfabéta polgármesterek is vannak Szlovákiában, felháborította a közvéleményt. Általános vélekedés, hogy analfabéták ne jelöltethessék magukat polgármesternek. A jogászok véleménye azonban más a kérdésről, szerintük ez megsértené az érintettek emberi jogait. Ennek ellenére a szlovák kormány a helyhatósági jogszabályok változtatására készül, ami gyakorlatban annyit jelent, hogy az alapműveltséget feltételként szabnák meg.

A fent említetteket az váltotta ki, hogy Rihnó (Richnava) községben egy roma polgármester, Vladimír Pokuta nyerte a helyi választásokat, aki az önkormányzati eskütételkor nem tudta elolvasni az elé tett szöveget, mely videó gyorsan körbefutotta az országot. Neki köszönhetően merült fel az analfabetizmus kérdése, hogy egyes polgármesterek akár írni-olvasni sem tudnak. A műveletlenséget a kassai jogi egyetemen jogtudományt oktató Stefan Ksenák alkotmányjogász is problémának tartja. “A közügyeket intéző községvezető nem lehet analfabéta”, állapította meg a jogtudor.

A romaügyi kormánybiztos, védvén a mundér becsületét, ennek az ellenkezőjét állítja: „Ha jó emberről van szó, aki ki tudja választani maga köré a munkatársakat, jobb polgármester lesz, mint a szuperokos, aki betyárokkal veszi magát körül és elherdálja a község vagyonát”, érvelt Miroslav Pollák, a roma közösség képviselője. Pollák szerint a veszélyt nem az irástudatlanok, hanem az abnormálisak jelentik.

A zömében romák lakta rihnói településen örömújjongásban törtek ki a romák, amikor megtudták, hogy közülük lesz polgármester. A faluban élő Marek Horváthot sem zavarja, hogy a polgármesterük nem tud írni-olvasni: „Nem az iskola a legfontosabb, hanem az emberekkel való társalgás készsége”, érvelt a fiatalember. A 36 éves helyi vállalkozónak, Silvia Filovának viszont aggályai vannak: mint mondja, ez a falu befagyasztását jelenti, semmi sem fog fejlődni.

Eduard Bárány volt alkotmánybíró szerint a polgármesterek műveltségi színtje nem annyira jogi, mint politikai probléma. Hasonló véleményen van a másik volt alkotmánybíró, Ján Drgonec is. Stefan Ksenák alkotmányjogásznak ellenkező a véleménye: “Ha valóban analfabetizmusról van szó, az a nézetem, hogy ilyen személy nem lehet polgármester. A polgároknak ugyanis joguk van a normális faluvezetésre, ez az alapja, hogy működjön az önkormányzat”, állapítja meg a jogász, hozzátéve: „hiszen a polgármester egyenesen az alkotmányból vezethető le”. Ha nem tud írni-olvasni, hogyan ismerheti meg a munkájához feltétlenül szükséges törvényeket, jogszabályokat, illetve azok alkalmazását? – teszi fel a kérdést.

fenet.m3.sk nyomán szebbjovo.hu