Vona Gábor szerdán, április 16-án bemutatta a Jobbik EP-jelöltjeinek listáját. A képviselőjelöltek névsorában a 11. helyen található Popély Gyula, MTA-nagydoktor, felvidéki történész professzor.

Popély Gyula Abarán született 1945-ben, a nagymihályi gimnázium elvégzése után a pozsonyi Comenius Egyetemen szerzett diplomát. Egy évtizedig a Szlovák Tudományos Akadémia Történelemtudományi Intézetének aspiránsa, majd tudományos munkatársa. A nyolcvanas években a Szlovák Szakszervezeti Iskola Üzemtörténeti Szekciójának tudományos munkatársa. 1991 és 1997 között a pozsonyi Duna utcai Gimnázium igazgatója. Az ezredfordulón lett a budapesti Károli Gáspár Református Egyetem oktatója, tanszékvezető docense, majd egyetemi tanára, ma egyben a komáromi Selye János Egyetem Tanárképző Karának tanára. Párkányban él családjával.

A pedagógia és történészi kutatómunka mellett a politikai életben is szerepet vállalt. A bársonyos forradalmat követően a Csehszlovák Szövetségi Gyűlés kooptált képviselője. Egyik alapítója volt 1990-ben az Együttélés Politikai Mozgalomnak, 1992-ben a rövid életű felvidéki Magyar Néppárt alapító elnöke. Társadalmi tevékenysége is sokrétű. Alapító tagja volt a pozsonyi József Attila Ifjúsági Klubnak, a Magyar Ifjúsági Szövetség egyik szervezője. Az 1978 és 1989 közti időszakban a Csehszlovákiai Magyar Kisebbség Jogvédő Bizottságban dolgozott.

A Jobbik Magyarországért Mozgalom határon túli magyarként, szlovák és magyar kettős állampolgárként a 2010-es országgyűlési választásokon Popély Gyulát az országos pártlista 48-ik helyén indította, ám akkor nem sikerült bejutnia az Országgyűlésbe.