A Financial Times közölte Soros György véleményét, mely szerint a görög csőd elkerülhetetlen, továbbá az eurózóna többi perifériális országát csak ebben az esetben lehet megmenteni, természetesen ehhez arra is szükség van, hogy a politikusok belássák, nem elég a monetáris politikát összehangolni, a költségvetési politikát is közösségi szintre kell emelni. A problémákat egy idő után már nem lehet nemzeti szinten kezelni Soros szerint, a csendes többségnek ezért fel kell vennie a kesztyűt, és harcolnia kell az integráció folytatásáért.

Az európai status quo tarthatatlanná vált, azonban még mindig van esély az EU számára, ha sikerül mozgósítani a “csendes többséget” az egyesült Európa megalkotása felé – véli Soros György, aki a Financial Times hasábjain jelentetett meg egy véleményt. Soros szerint már az euró elindulásakor nyilvánvaló volt, hogy egy tökéletlen deviza, hiszen csak a jegybank a közös, a költségvetési politika nem. Az euró megalkotói azt hitték hibásan, hogy a piacok képesek lesznek a saját kilengéseiket orvosolni, és elegendő, ha csak a magánszektort regulázzák meg.

A kilengések, amik főként a magánszektorból származtak azonban oda vezettek, hogy a kamatlábak egymáshoz közeledtek a tagországokban, viszont a gazdasági teljesítőképesség éppen, hogy ellentétesen, egyre inkább elvált egymástól. Az alacsony kamatlábak ingatlanpiaci buborékhoz vezettek, a bankszektorban kockázatos pénzügyi instrumentumok gyártása indult el, nem beszélve a felelőtlen hitelezési gyakorlat elterjedéséről.

A politikusok által megfogalmazott integráció tehát kudarcot vallott, az európai politikusok szintén feladták a korábbi elképzeléseiket, és egyenes azt hangoztatták, hogy nincs szükség van a költségvetési politikák összehangolására, elég ha nemzeti szinten rendezik a nehézségeket. Az euró elleni hangok eközben fokozatosan emelkednek, azonban a politikusok azt hangoztatják, hogy nincs alternatívája a jelenlegi helyzetnek. Kétségbeesetten próbálnak időt nyerni a politikusok, azonban az idő éppen ellenük dolgozik, a kétsebességes Európa egyre inkább elválasztja a tagországokat. A Görögországgal kapcsolatos tétlenkedés pedig kiszámíthatatlan következményekkel járhat az egész eurózónára nézve.

Soros éppen ezért azt javasolja, hogy Görögország és az eurózóna számára is szükség van azonnal egy B tervre. A görög csőd elkerülhetetlen, azonban nem szükséges annak nagyon látványosnak lennie. A fertőzési hatások, például Portugália és Írország esetében elkerülhetetlenek, viszont legalább az eurózóna többi tagországát meg lehet menteni. Az eurózóna megerősítésére van szükség ebben az esetben, ez pedig azt jelenti, hogy szélesebb körben kell az európai kötvényeket elfogadni, és ki kell terjeszteni a betétbiztosítást az egész eurózónában.

A magyar származású befektető szerint be kell áldozni nagyon hamar a görögöket, hogy a többi országot meg lehessen menteni, miközben a politikusoknak is meg kell változniuk. Fel kell ismerni, hogy nem lehet mindent nemzeti szinten megoldani, az eurózóna jövője pedig attól függ, hogy a politikai integráció milyen mértékben tud megvalósulni. A EU elleni hangokat el kell csitítani és ki kell jelenteni, hogy ha rosszra fordul a helyzet, akkor európai megoldásra van szükség és nem nemzetire.

portfolio.hu – szebbjovo.hu