A Jobbik felháborodva értesült arról, hogy a Hit Gyülekezete februárban újra rátette a kezét a hajdúsámsoni általános iskolára, és egyenesen vérlázítónak tartja, hogy a cionista biznisz-szekta azonnali döntésre kényszeríti az intézmény pedagógusait és diákjait.

Mint ismeretes, tavaly nagy vihart kavart, hogy a kormány által történelmi egyházi szintre emelt szekta át akarta venni a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményt. A hajdúsámsoni iskola átadását ugyan megszavazta a helyi képviselőtestület többsége, de a Debreceni Törvényszék megsemmisítette ezt a határozatot. A kártékony szekta elleni harc sikeréhez a szülők, pedagógusok és a lakosok ellenállása is kellett, de a Jobbik mellett a hajdúsámsoni fideszes képviselők is az iskola átadása ellen harcoltak.

Az ügy idén februárban vett váratlan fordulatot, mivel a Kúria hatályon kívül helyezte a Debreceni Törvényszék tavalyi ítéletét, szabad utat engedve a szektának, amely ismét beadta a kérelmét az iskola átvételére a Megyei Kormányhivatalhoz. Ennek nyomán a helyzet odáig fajult, hogy a tegnapi nap folyamán a hajdúsámsoni iskola pedagógusainak azonnali nyilatkozatot kellett tenniük arra vonatkozóan, hogy akarnak-e augusztus 31-től a már Hit Gyülekezete által fenntartott iskolában dolgozni. A gyermekeiket a helyi intézménybe járató szülőknek szintén rövid idő – mindössze két nap – áll rendelkezésükre, hogy meghozzák a döntést gyermekeik jövőjét illetően.

1100 gyermek sorsát, jogait, senki és semmi nem írhatja fölül! A gyermekek védelméről szóló törvény kimondja, hogy a gyermeknek joga van ahhoz, hogy a fejlődésére ártalmas környezeti és társadalmi helyzetek ellen védelemben részesüljön, illetve joga van ahhoz, hogy vallási, vagy lelkiismereti meggyőződését szabadon megválassza, kinyilvánítsa és gyakorolja, valamint hit és vallásoktatásban vegyen részt. Ha a Hit Gyülekezete tartja majd fenn a város egyetlen iskoláját, akkor 1100 gyermeknek sérülnek ezek az alapvető jogai!

A Jobbik tiltakozik a Hit Gyülekezetének gátlástalan akciója ellen, és követeli a Klebersberg Intézményfenntartó Központtól, hogy ne asszisztáljanak a cionista biznisz-szekta ízléstelen módszereihez, amellyel 1100 gyermek alapvető jogait tiporják a sárba!

Kulcsár Gergely
a Jobbik Hajdú-Bihar megyei elnöke

Ágoston Tibor
a Jobbik Hajdú-Bihar megyei alelnöke

szebbjovo.hu

1365602700