Kárpátalja kormányzója alkotmányellenesnek véli a magyar himnusz hivatalos használatát, ugyanakkor nem vitatja a kisebbségek jogát saját nemzeti szimbólumaik alkalmazásához.

Az elmúlt hónapban döntött úgy a legalább 50 százalékos magyar lakosságot maga mögött tudó Beregszászi Járási Tanács, hogy ülései a jövőben az ukrán mellett a magyar nemzeti himnusszal kezdődnek majd. A határozatot ugyanakkor az ügyészség megvétózta. Így vélekedik Kárpátalja kormányzója is: Olakszendr Ledida szerint az ukrán állam területén az ukrán törvények érvényesek – idézi szavait az MTI alapján a Kárpátinfo.

A kormányzó törvénybeütközőnek tartja a járási tanács ülésein a magyar himnusz eléneklését, míg egyéb ünnepségeken, megemlékezéseken elfogadja a magyar kisebbség jogát arra, hogy nemzeti jelképeivel ünnepelhessen.

Dr. Tóth Mihály, a jogtudományok kandidátusa, az UMDSZ tiszteletbeli elnöke a a Kárpáti Igaz Szónak adott interjújában a szélsőjobboldali Szvoboda által elindított ügyet precedens nélkülinek nevezi. Sőt, világosan érvel a járási tanács határozatával kapcsolatos törvényessége mellett: az illető szerv ugyanis saját hatáskörébe tartozó ügyben járt el, valamint élt az ukrajnai kisebbség 1991-es ukrán alkotmány biztosította jogaival.

Ráadásul Kárpátalja tekintetében még egy helyi jogszabály is létezik. Ukrajna elnöke megbízottjának 1992 decemberében kelt 469. számú rendeletének 5. pontja kimondja, hogy azokban a helységekben, ahol egy tömbben élnek a nemzeti kisebbségek, az állami szimbólumok mellett lehetséges a nemzeti szimbólumok használata is.

Azt a kérdést illetően pedig, hogy használhatja-e egy ukrajnai közösség a saját állami szimbólumain kívül egy másik ország nemzeti jelképeit, egyelőre egyetlen törvény sem ad világos útmutatást, tehát idáig semmi nem tiltotta ezt a lehetőséget. A hangsúly ez esetben valószínűleg az idáig szón van, hiszen a kisebbségek kérdése – elsősorban az oroszok nagy aránya miatt – Ukrajna esetében meglehetősen kényes.

Forrás: Kitekintő.hu