Tisztelt pozsonyi törvényhozók, tisztelt Slota és Fico úr!

A kárpát-medencei magyarság nevében tiltakozunk a Szlovákiában 2009. szeptember 1-én hatályba lépő nyelvtörvény ellen, amely a Felvidéken élő magyarság anyanyelvhez való jogait korlátozza.

A leghatározottabban felszólítjuk Önöket, hogy semmisítsék meg az európai normákat megszégyenítő, soviniszta, magyarellenes törvényt.

Ezzel a szlovák nyelvű felhívással szeretnénk példát mutatni a tisztelt törvényhozásnak: Magyarország jogkövető ország, amely tiszteletben tartja minden ember nyelv- és anyanyelv-használati jogát minden esetben, hivatalos és nem hivatalos közegben, otthon és közterületen egyaránt.

Tisztelt Slota úr! Magyarországon megtörténhet az, hogy egy hivatalos rendezvényen, egy hivatalos beszédben, egy olyan településen, ahol 100%-ban magyar anyanyelvű lakosság él, több száz ember előtt szlovák nyelvű beszéd hangozzon el. Ez a törvény- és erkölcstisztelő magyarok számára nem okoz még csak megbotránkozást sem. Ha Ön nem tartja magát soviniszta, fasisztoid magyargyűlölő ultranacionalistának, kérem, a legközelebbi nyilvános rendezvényén szóljon magyarul a magyarajkú szlovák állampolgárokhoz, és biztosítsa őket arról, hogy a szégyenletes nyelvtörvényt minél hamarabb hatályon kívül helyezik.

Végezetül a fenti levél szlovákul is hangozzon el, bizonyítva, hogy egyrészt nem mi vagyunk a nyelvi soviniszták, másrészt mutassuk meg a tótoknak, hogy mi tiszteletben tartjuk az emberek anyanyelvhez való jogát és még szlovák nyelv sem okoz problémát, hogy kinyilvánítsuk véleményüket.

Árgyelán János
A Jobbik Fejér megyei elnöke


Vážení slovenskí zakonodarci, vážený pán Slota a pán Fico!

V mene Madˇarov v Karpatskej kotline protestujeme proti jazykovému zákonu, ktorý nadobudne účinnosť v septembri roku 2009. Novela tohto zákona obmedzuje právo madˇarskej menšiny žijúcej na južnom Slovensku na používanie materinského jazyka.

Upozorňujeme Vás, aby ste tento protimadˇarský, šovinistický zákon, ktorý porušuje aj europské normy okamžite vyhlásili za neplatný.

S týmto slovenským prejavom chceme ukázať príklad váženému zákonodarstvu na Slovensku: Madˇarsko je právny štát, kde zákony sa rešpektujú, a kde sa rešpektuje právo každého občana na používanie jazyka a materinského jazyka pri každej príležitosti, nech je to nejaké oficialne alebo neoficiálne prostredie, nech je to doma alebo na verejných miestach.

Vážený pán Slota! V Madˇarsku je možné prejaviť sa po slovensky pri oficiálnej príležitosti pred stovkami lˇudí v takom meste, kde 100% občanov je madˇarsky hovoriaci. Takýto prejav nevyvolá ani najmenší protest madˇarských občanov, rešpektujúci zakony aj morálku. Kedˇ vy sa nepovažujete za šovinistickým, fašistoidným, ultranacionalistom, ktorý nenavidí Madˇarov, prosím Vás, aby ste pri nasledujúcej verejnej príležitosti prejavili po madˇarsky pred madˇarsky hovoriacimi občanmi na Slovensku a takýmto spôsobom uistili ich, že tento hanebný jazykový zákon čím skôr stratí účinnosť.”

Árgyelán János
predseda, Jobbik, župa Fejér

barikád.hu