A Jobbik Magyarországért Mozgalom nem nézi tétlenül, hogy a Fidesz-kormány hűbéreseivé akarja tenni az önkormányzatokat. Települési képviselőink minden városban, sőt nagyobb faluban, településrészi önkormányzatok létrehozására tesznek javaslatot.

Célunk az, hogy a helyhatóságok vezetői – pártállásuktól függetlenül – kihasználják a törvény adta lehetőséget és részönkormányzatok alakításával demonstrálják az erős önkormányzatiság melletti elkötelezettségüket. A Jobbik kezdeményezéseként máris beszámolhatunk egy sikerről: Harkány város képviselő-testülete egyhangúlag döntött a terehegyi részönkormányzat megalakításáról.

Országos akciójával a Jobbik azt is el akarja érni, hogy a kormány mondjon le a 2000 főnél kisebb lélekszámú önkormányzatok felszámolásáról. A kistelepülések feladatainak kiszervezése ugyanis gyakorlatilag az önkormányzás jogának elvesztését jelenti. Ez nem más, mint a központosított tanácsrendszer visszaállítása, illetve ceausescui falurombolás.

A Jobbik minden eszközzel azon dolgozik, hogy a települési önkormányzatok húsz évvel ezelőtt kivívott függetlenségét és jogait megóvja.

Hegedűsné Kovács Enikő országgyűlési képviselő

jobbik.hu