A magyarság legsúlyosabb problémája a népességfogyás. A helyzet több szempontból is tragikus és életveszélyes.

Egyrészről az alapvető probléma a születések és a halálozások közötti negatív mérleg, vagyis a természetes fogyás. A másik probléma az ezzel szorosan összekapcsolódó elöregedés és az ezzel járó gazdasági, társadalombiztosítási problémák. A következő probléma az elmúlt néhány évben tapasztalt szociális emigráció, vagyis az aktív, dolgozni akaró magyar fiatalok tömeges elvándorlása és külföldi letelepedése.

Aztán itt van a mindezt megfejelő elképesztően rossz fizikai és mentális állapota a magyar társadalomnak. Ezt tetézi a belső demográfiai vándorlás, vagyis a falvak elnéptelenedése és ellehetetlenülése. Végül erre jön mindebben az egyébként is végzetes helyzetben a cigányság beilleszkedésre képtelen részének népességrobbanása.

A Jobbik a népesedési problémák és a kivándorlás kérdését egymással összefüggő jelenségekként kezeli, és tisztán látja, hogy az egyik háttérfolyamatainak romlása mennyiben roncsolja a másik terület jövőbeni javítási esélyeit is. Programunk alapvetése, hogy bár az anyagi elismerés különösen fontos, mégis csak egyetlen ágát képezi a demográfia multifaktoriális területének. Ennek sajnálatos példája, hogy bár az ún. családi adókedvezmények révén tízmilliárdok maradtak a magyar családoknál, a megszületett gyermekek száma az utóbbi évek során tovább csökkent. A népesedési válság megoldása ezért egy komplex feladat, amely teljes kormányzati koncentrációt, a tárcák közötti harmonikus együttműködést, a média, a civilszféra és a társadalom segítő támogatását egyszerre igényli.

10 lépéssel megoldjuk!

 

1. Áfacsökkentés. A leendő Jobbik-kormány csökkenteni fogja a gyermekneveléshez szükséges cikkek áfáját, mégpedig radikális mértékben. Ez olyan, viszonylag biztonságos gyermekvédelmi módszer, amely a direkt kifizetések és szociális transzferek helyett a valóban az utódokhoz kerülő cikkek útját könnyítik meg.

2. Otthonteremtés. Talán legfontosabb pontként (és a fiatalok kivándorlása elleni küzdelem során is felhasználható módon) a Jobbik államilag támogatott otthon- és bérlakás-építési és -vásárlási programot alakított ki. Mivel az ország elhagyásának egyik fő oka a saját otthon megszerzésének szinte lehetetlen volta, egy olyan rendszer, amelyben szigorúan magyar kivitelezők és beszállítók vennének részt új bérlakások kialakításában, forradalmi hatással bírna.

Ugyanez igaz arra is, ha az állam üresen maradt, elhagyott otthonokat vesz meg bérlakás céljára, és azt magyar vállalkozókkal újíttatja fel. Miután egy beköltöző család pár évig a piaci ár töredékéért bérelhet egy újabb vagy az első gyermek vállalására is alkalmas méretű lakást, végül bekerülési érték körül, teljes körűen kamattámogatott, az állam által felügyelt hitellel meg is vásárolhatná életterét.

3. Élelmiszer-ellátás. Egy családellátó szolgálat keretein belül közvetítő, árdrágító cégek nélkül juttatnánk el a magyar családokhoz az egészséges magyar élelmiszereket (leginkább az alapvetőeket, zöldségeket, gyümölcsöket), szervezett formában, világhálós rendelési lehetőséggel kibővítve, havi szinten több ezer forintot spórolva minden érintettnek.

4. Szociális kártya. A szociális kártya országos szintű bevezetésével elérnénk, hogy a nekik szánt pénz valóban a gyerekekhez jusson el, és ne a szülők gyermeknevelést nem érintő igényeire vagy szenvedélyekre fordítódjon. A szociális bolthálózatban kizárólag magyar termékeket lehetne vásárolni, amellyel ezáltal a magyar vállalkozások és ipar piaclehetőségeit bővítenénk, így teremtve munkahelyeket.

5. Családtervezés. Átalakítanánk a családi pótlék rendszerét, megfékezve a megélhetési gyermekvállalást és támogatva a felelős családtervezést. A pótlék rendszerét oly módon alakítjuk át, hogy a szülőnek csak 18 éves kortól folyósítanánk, a 3. gyermek után már csak adókedvezmény formájában. Azok a gyermeket nevelő családok, akik szociális támogatásban részesülnek, a segélyt és a családi pótlékot egyaránt szociális kártyára utalva kapják meg. A családtámogatási rendszert a nyugdíjrendszerhez hasonlóan inflációkövetővé tesszük.

6. Anyabarát munkahelyek, óvodai és bölcsődei férőhelyek. Az anyák helyzetének javítása, számukra rugalmas munkahelyek teremtése csak központi segítséggel képzelhető el, és megszüntetnénk azt a tarthatatlan állapotot is, mely szerint az átlagos európai országokban kétszer-négyszer több anya dolgozhat részmunkaidőben, mint hazánkban. Mivel ez igaz a környező országokra is, ezt a kérdést nem lehet pusztán gazdasági fejlettségtől függővé tenni. A közszférában a gyermeket nevelő állami alkalmazottak részére kötelező lesz felajánlani a rugalmas, részmunkaidőben való foglalkoztatást. Ezt a továbbiakban kiterjesztjük a versenyszférára is.

Javítani fogunk a bölcsődei és óvodai férőhelyekkel kapcsolatos tarthatatlan hiányon. Annak érdekében, hogy a felsőoktatásban tanuló fiataloknak ne kelljen választani a tanulás és a gyermekvállalás között, kialakítunk egy családbarát felsőoktatási szolgáltatást, közös kollégiumi elhelyezéssel, gyermekek után járó juttatásokkal, bölcsődei vagy kimondottan az intézményen belüli babaszoba kialakításával. A munkavégzők számára többműszakos bölcsődék rendszerét alakítjuk ki, a bölcsődék igény szerinti – munkaidőhöz igazodó – nyitva tartásának biztosításával.

7. Magzatvédelem. Az orvosi és a keresztény etika szempontjából is elfogadható magzatvédelmi törvényt alkotunk. Egyúttal társadalmi programot indítunk a hazánkban a nemzetközi átlagot jócskán meghaladó abortuszok okainak feltárására, azok hatékony megelőzésére és számának visszaszorítására, az anyák és leendő anyák segítésére, támogatására.

8. Lombikbébiprogram. A meddőség népbetegség, így kiemelt eszközökkel támogatnánk azon elszánt fiatalok harcát, akik a nehézségek és az esetleges egészségügyi akadályok ellenére is gyermeket vállalnának. Ezáltal több ezerrel több gyermek születhet meg évente.

9. Földprogram. Népesedési földprogrammal céloznánk meg azon négy régiónk újranépesítését, amelyek bár az EU leginkább elmaradottabb vidékei közé tartoznak, páratlan természeti adottságaik révén alkalmasak a belátó vidéki életmód és gazdálkodás folytatására. Javaslatcsomagunk lényege szerint az érdeklődő fiatalok földterülethez juthatnának vidéken, ahol haszonbérlet fejében vállalnák két-három gyermek világra hozatalát – ehhez pedig számtalan formában kaphatnak külső segítséget a védőnőtől a mezőőrön át a helyi piacokra történő bejutás megkönnyítésééig.

Támogatjuk, hogy a lehető legtöbb magyar család egy forintos áron juthasson házhoz olyan vidéken, ahol tömegesen lelhetők fel elhagyatott tanyák, melyek lassan az enyészeté lesznek. Természetesen a szükséges gazdaságfejlesztési források idecsatornázásával és a közbiztonság szavatolása által érhető el, hogy sok olyan honfitársunk kezdhessen új életet, aki elvágyódik a
nagyvárosokból.

10. Szülői életjáradék. Ennek alapgondolata, hogy a gyermekvállalást és nevelést tegyük nyugdíjszerző tevékenységgé, vagyis a felnőtt és munkába állt gyermekek jövedelemadójának egy meghatározott százalékát közvetlenül a szüleik nyugdíjának kiegészítésére utalják át. Mivel azonban éppen a családi adókedvezmények miatt – amit a leendő Jobbik-kormány is meg fog tartani – a gyermeket nevelő családfenntartók befizetett személyi jövedelemadója csökken, szükséges annyiban pontosítani: nem a befizetett, hanem kedvezmények nélkül számított adókötelezettség meghatározott részéről van szó.

Ezt a rendszert szükséges az alaptörvényben is garantálni, vagyis nem csupán a mostani nyugdíjasokon kellene ezáltal segíteni, hanem egyúttal ösztönöznénk a mai párokat, a mai fiatalokat a felelős gyermekvállalásra és -nevelésre, amely idős éveik öngondoskodásának legbiztosabb forrása. A szülőtámogatási életjáradék hangsúlyozottan a dolgozó gyermek szüleinek nyugdíját támogathatja, saját adóbefizetései közvetlen átcsoportosításával.

jobbik.hu – szebbjovo.hu