A Jobbik felháborítónak tartja azt az újabb arcátlan támadást, amelyet a kormány intéz a jövő évi költségvetés tervezetével a magyar társadalom többségének hit- és erkölcsi meggyőződése ellen. A 2010-es költségvetési tervezetben nulla forintra redukálták a hit- és erkölcstanoktatásra fordítandó összeget, egyoldalúan fölrúgva ezzel az alkotmányban rögzítetteket és a vatikáni szerződésben foglalt megállapodást, amely szerint a kormány csak az egyházakkal folytatott közös megállapodások keretében módosítja a költségvetési normatívákat.

A kormány törekvései szerint a hitoktatók nem fognak fizetést kapni, hiszen a korábbi megszorításoknak köszönhetően az egyházak képtelenek lesznek pótolni a most elvett összegeket. Ugyanezen tervezet alapján 2010-től megvonják az 5000 főnél kisebb települések lelkészeinek kiegészítő támogatását is.

A Jobbik Magyarországért Mozgalom szerint pedig éppen a kialakult helyzetben lenne soha nem látott szükség a lelki – szellemi fegyelemre, a hit által nyújtott tartásra és reményre, amely még társadalmunk jelentős hányadánál megvan. A kormány szándékai nyilvánvalóak: kettétörni a magyar néplelket, megfosztani legnagyobb lelki tartalékától: a hitétől, mert így lehet végleg néppé zülleszteni a nemzetet, amelyben burjánzik a bűn, a gátlástalanság, s amely morál nélkül könnyen irányítható.

A Jobbik szolidaritást vállal a hit- és erkölcsoktatókkal, a teljes magyar társadalommal, és ígéretet tesz arra, hogy a törvényhozásba jutva megfordítja a jelenlegi tendenciát. A Jobbik kieszközli a hit- és erkölcstan méltó szerepét, vagyis kötelező tananyaggá teszi minden tanköteles gyermek számára.

Mirkóczki Ádám
Jobbik Magyarországért Mozgalom
Egyházügyi kabinetvezető