Elfogadhatatlan, hogy a helyi szakemberek csak a kész terveket láthatják, ezen kívül a lakosság türelmét és bizalmát erősítő kommunikáció sem működik – hangsúlyozták a Jobbik debreceni önkormányzati képviselői mai sajtótájékoztatójukon, akik a döntéshozók figyelmét arra is felhívták, hogy fontolják meg a közlekedési csomópont terveit ésszerűségi szempontból.

Csikai József és Kőszeghy Csanád Ábel

Csikai József és Kőszeghy Csanád Ábel

Csikai József okleveles közlekedésmérnök, önkormányzati képviselő ismertette: a Debreceni Intermodális Központ létrehozására a Modern Városok Program keretében született megállapodás, amelyet a vonatkozó kormányrendelet is külön nevesít a megyei jogú városok állomásain, pályaudvarain kialakításra kerülő csomópontok között. Hozzáfűzte: az országosan erre a célra szánt mintegy 42 milliárd forintból 21 milliárd forintot különítenek el csupán erre a főpályaudvarra, amelyet egyébként nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházássá nyilvánított a kormány.

A képviselő szerint mind Debrecen, illetve a régió közlekedése, mind a város arculata és a belváros szerkezet is meghatározó változás előtt áll, így korántsem mindegy, hogy milyen módon kerül kialakításra a közlekedési központ. Úgy véli: a beruházásnak időtállónak is kell lennie, hiszen hosszú évekre rögzülnek a közlekedési lehetőségek és a városkép, ugyanakkor az is fontos, hogy  a jelenleginél sokkal jobban szervezett és vonzóbb közlekedési lehetőségeket kínáljon a csomópont.

Kitért rá: a Jobbik üdvözli, hogy a végpályaudvari föld alatti busztároló funkciót zömében elvetették,  mely által egy egyszerűbb és olcsóbb, mintegy 17–18 milliárd forintos beruházás körvonalazódik, ám kérdéses, hogy a terv szerint jövőre induló építkezés ideje alatt hogyan lesz fenntartható a 4-es főút forgalma, hiszen a kiskörút második ütemének építése kapcsán tapasztalható sávszűkítés, illetve sávelhúzás is komoly fennakadásokat és torlódásokat okoz a közlekedésben.

Ez az intézkedés szeptember 14-től, az Erzsébet utca immár két sávjának tegnap bejelentett lezárásával – megfelelő elkerülő út híján – ízelítőt ad majd a pályaudvar építése ideje alatt várható közlekedési káoszból – tette hozzá, majd így folytatta:   kétségtelen és egyben sajnálatos tény, hogy a 4-es számú főút városon belüli szakasza jelenleg elképesztően nagy, az út mentén élők számára elviselhetetlen forgalmat bonyolít.

Végül így zárta: felmerül viszont annak a lehetősége, hogy amennyiben a közeljövőben megvalósul a nyugati elkerülő út továbbépítése, mely által megoldódik a 4-es főút városon kívüli átkötése a 47-es útba, továbbá egy ésszerű útdíj rendszer kerül kialakításra és a 354-es út is el tudja majd látni tehermentesítő feladatát, akkor a Nagyállomás környékére megálmodott és föld alá vitt útkialakítás szükségtelenné válhat.

Kőszeghy Csanád Ábel okleveles településmérnök a 4-es út lesüllyesztésével kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy ez a megoldás akár indokolt is lehet, de máig nem tájékoztatták a debrecenieket arról, hogy miért elkerülhetetlen ez a kivitelezési forma. Majd azt a kérdést tette föl: miért nem elegendő a jól ellenőrizhető, teresedéssel igényesen formált gyalogos aluljáró mozgólépcsővel, úgy, hogy az állomás felőli oldalon a buszforgalom a terepszinten maradjon, a buszállomás pedig költséges mesterséges szellőztetés nélkül működhessen?

A Jobbik debreceni frakcióvezetője egyéb aggályait is kifejezte: a föld alatti buszállomáson tartózkodó utasok biztonságát és nyugalmát a bevándorlás és a hazai bűnözés szintje mellett  szinte lehetetlen lesz biztosítani, és amíg a közelben elhelyezkedő buszparkoló a terepszintre kerülhet, az utasoknak a föld alá kell menni várakozni.

Természetesen fel sem vetnénk e kérdéseket, ha a programról lenne tisztességes, alapos és rendszeres tájékoztatás, ám a város vezetői évek óta ügyet sem vetnek a társadalmi párbeszédre és a lakossági igényekre – tette hozzá a képviselő, majd azt is sérelmezte: a döntéshozók sajnálatos módon a többmilliárdos költséggel megvalósuló programok kapcsán még a  város működése iránt érdeklődő szakértők észrevételeit, javaslatait sem igénylik.

Így folytatta: kész helyzet elé állítják a város polgárait a formális, a lényeges problémákat elhallgató tájékoztatások. Elfogadhatatlannak nevezte ugyanakkor, hogy a helyi szakemberek csak a kész terveket láthatják, így elmaradhatnak ésszerű változtatások, ezen kívül pedig a lakosság türelmét és bizalmát erősítő kommunikáció sem működik. Majd azt hangsúlyozta: jelenleg csak abban bízhatunk, hogy a város kiváló szakemberei készítik a terveket, és feltételezzük, hogy a biztonsági problémákat, amelyet a költséges útsüllyesztés idéz elő, meg fogják oldani.

Kőszeghy a Jobbik kérését is tolmácsolta a városvezetés és a tervezők felé: fontolják meg a tervek módosítását annak érdekében, hogy az utasoknak ne a felszín alatt kelljen várakozniuk és felszállniuk a buszokra, továbbá gondolják át, hogy elkerülhető lenne-e a 4-es út felszín alá süllyesztése. Végül ezzel zárta: elképzelhetőnek tartjuk, hogy ezekre a műszaki megoldásokra jó okuk volt a tervezőknek, de ha így is van, akkor ezzel visszatértünk a városképet több évtizedre meghatározó döntéseket övező kommunikációs hiányosságokra.

szebbjovo.hu