A Jobbik Nemzetbiztonsági Kabinetje megdöbbenéssel értesült Jan Slota újabb soviniszta, magyarellenes kijelentéséről, amellyel Magyarországot azzal vádolja, hogy „kiirtotta a területén élő nemzeti kisebbségeket, és a szlovák, valamint néhány más kisebbség maradékának szinte semmiféle jogai sincsenek.”

Slota ezzel a nyilatkozatával nemcsak a tízmillió anyaországi honfitársunkat sértette meg, hanem hazánkat – egyáltalán nem burkolt módon – népirtással is vádolja. A Jobbik Nemzetbiztonsági Kabinetje felszólítja a szlovák kormányt, hogy határolódjon el a büntetett előéletű Jan Slota újabb magyarellenes kijelentésétől és bődületes hazugságaitól, valamint a szlovákiai magyarságnak ugyanúgy biztosítsa szlovák állampolgári jogait, amiként hazánkban a magyar állampolgári jogok a szlovák kisebbség számára is biztosítva vannak.

Hogy Magyarországon miként él a szlovák kisebbség?
Követendő példaként a szlovák kormány számára álljon itt egy nyilatkozat, melyet a szlovákajkú Erdőkürt polgármestere, valamint az Erdőkürti Szlovák Kisebbségi Önkormányzat elnöke is ellátott kézjegyével.

Navratil Attila,
a Jobbik Nemzetbiztonsági Kabinetjének elnöke


Tisztelt Elnök úr!

Alulírott Paszterovics János 2002-2006. közötti időszakban az Erdőkürt Község Szlovák Kisebbségi valamint Települési polgármestereként dolgoztam, majd 2006-tól Települési polgármesterként működöm. Erdőkürt Nógrád megye második legnagyobb szlovákajkú – és magát annak valló – kisebbséggel rendelkező települése. A lakosság lélekszámának több mint egyharmada szlovák. 2006-tól önálló kisebbségi önkormányzattal rendelkezik településünk. Az itt tökéletes összhangban és békében élő szlovák- illetve magyarajkú lakosság nevében emelek szót az Ön által hangoztatott igaztalan vádakkal kapcsolatban, melyek sértenek mindannyiunkat.

Mélységesen felháborít, hogy állítása szerint Magyarországon háttérbe szorítják, elnyomják, személyes szabadságjogaik gyakorlásában és nyelvhasználatukban korlátozzák a szlovák kisebbség tagjait. Ezen állításokat megcáfolva tájékoztatom Önt az alábbi tényekről:

– Erdőkürt önálló kisebbségi önkormányzattal rendelkezik, amely jelentős anyagi támogatást kap a magyar államtól, valamint a helyi önkormányzattól.
– Szlovák nyelvű oktatás folyik az óvodában, és az iskolában, amely oktatás keretén belül a könyveket és tanszereket ingyen kapják a gyerekek.
– Nemzeti ünnepeinken, valamint rendezvényeinken rendszeresen magyar és szlovák nyelven zajlanak az ünnepi előadások.
– A gyerekek szinte minden korosztályban kimagaslóan szerepelnek országos szlovák kulturális rendezvényeken. Pl.: legjobb színielőadás, főszereplő, versmondó, ének és tánc kategóriákban.
– Diákjaink közül többen a 8. osztály végeztével már rendelkeznek szlovák nyelvvizsgával.
– Erdőkürtön rendszeresen tartunk szlovák nyelvű istentiszteletet, ahol az országos hírű énekkarunk szlovákul énekel, amit több rádió- és televíziófelvétel, valamint CD is bizonyít. Ez az énekkar gyakran vendégszerepel az ország más ilyen jellegű rendezvényein.
– Rendszeresen meghívjuk és szeretettel látjuk vendégül a Szlovák Állami Népi Együttest, a Besztercebányai Népi Együttest, Jelkai Fúvószenekart, stb. Ezeken az előadásokon mindig teltházas közönség ünnepel.
– Ezen a héten tartjuk településünkön a minden évben megrendezésre kerülő Honismereti Tábort, ahol a fiatalok megismerkednek a szlovák kulturális értékekkel, nemzeti hagyományokkal, ételekkel, népszokásokkal, népművészettel (a tábor létszáma évről-évre növekszik, már meghaladja a 100 főt).
– Az erdőkürti népviselet teljes egészében szlovák!
– Erősek a határon túli kapcsolataink: diákjaink gyakran vesznek részt csere-programokban.
– 2009. július 3-án írtunk alá egy együttműködési szerződést szlovák és magyar nyelven – a szlovák törvények előírásai szerint – amelynek keretén belül Kürt (Strekov), Hidaskürt (Mostova) valamint Csallóközkürt településekkel kívánunk együttműködni kulturális, sport-, turisztikai illetve hagyományőrző céllal.

Amennyiben személyesen is szeretne meggyőződni a fenti tényekről, úgy bármikor szívesen látjuk Erdőkürtön. Találkozzon, beszélgessen el az itt élő szlovákajkú emberekkel!

Erdőkürt, 2009. július 18.
Paszterovics János
Polgármester, Erdőkürt

Budai József
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat elnöke