A Jobbik két képviselője azt javasolja, hogy az Országgyűlésben álljon fel a cigány-magyar együttélés kérdéseit vizsgáló eseti bizottság, amely a problémákra megoldási javaslatokat dolgozna ki. A paritásos testületnek 16 tagja lenne. Az előterjesztők szerint a bizottság elnökére a Jobbik-frakció tenne javaslatot, tagjai munkájukért díjazást nem kapnának. Hegedűs Tamás és Mirkóczki Ádám indoklása szerint a “cigányság és a magyarság együttélése kapcsán évtizedek óta problémák merülnek fel, a viszonyok rendezetlenségét még a rendszerváltás előtti berendezkedés hozta magával.”

A Jobbik képviselői szerint “politikai hovatartozástól függetlenül mindenki egyetért abban, hogy a cigány-magyar együttélés kérdése a magyar társadalom egyik, ha nem a legsúlyosabb problémája.” Az ellenzéki képviselők hasznosnak tartják egy olyan bizottság felállítását, amely a valódi problémákra, “a cigányság sajátos életformájából” fakadó konfliktusokra, társadalmi
támogatottságú válaszokat képes adni.

Szintén az eseti bizottságnak kellene feltárnia azokat az okokat, “amelyek miatt a cigányság integrációja természetes fejlődés eredményeként – minden más népcsoporttal ellentétben – mind a mai napig nem következett be.”

jobbik.hu