A nagy halfogás, vagy a csodás halászat története a dicsőséges húsvéti feltámadást követő tizedik napon történt. Szemmel láthatólag ellenképe a Lukács evangéliumában elbeszélt halászatnak.

Újszövetség gyerekeknek

Annak az volt a célja, hogy megadja a tanítványoknak a felhatalmazást: embereket halásszatok! Itt a Feltámadott Úr számba veszi, miképpen teljesítik ezt a megbízást. Az eredmény szomorú: “Azon az éjszakán nem fogtak semmit”. Vagyis a kudarc szégyene, a kifosztottság tehetetlensége, az üresség bénító érzése telepszik a hét apostol lelkére, akik visszatértek eredeti foglalkozásukhoz.

“Fiaim, nincs ennivalótok?” – kérdezi Jézus. A csüggedt válasz: “Nincs” /5. vers/

Valahonnan ismerősként tűnik fel e tóparti-kép mai világunk panorámáján is. Bogár László professzor tanítja, hogy jelenkori világunk anyagi javainak 80%-a 100 család birtokában van, miközben 4 milliárd ember nap 1 dollárból tengődik. Kárpátalja magyar közössége havi 10 ezer forintnak megfelelő hrivnyát kap, miközben az árak nagyjából a magyarországiak. A cápák globális szivattyúin keresztül mára teljesen kifosztották a perifériákat, reménytelen szegénységbe taszítva 4 milliárd embert aztán médiáján keresztül közli, hogy felelőtlen, lusta, megérdemli sorsát. 43 %-os felárral /kamattal/ adunk újabb euro-hitelt kedves görögök.
Magyarországon 25 évvel a “rendszerváltás” fedőnevű újabb birodalmi kifosztási projekt kezdete óta ma már világos, hogy ez terrorakció-sorozat aligha lehetett volna ennyire sikeres, ha “dicső elitjeink” némi becsülettel rendelkeznek.

Az emberi világ háromezer éve küzd azért, hogy megpróbálja a közösség ellenőrzése alatt tartani a kereskedelmet, pénzt és médiát, hogy milyen sikerrel, azt az anarchia felől a káosz felé tartó világunk nap mint nap elbeszéli számunkra. A kereskedő, a bankár és a médiafőnök mindenről és mindenkiről tud mindent, róla viszont senki nem tud semmit. A középkorban a pénzkibocsátás joga, monopóliuma a király, illetve az állam kezében volt. Csodás egyensúlyban mint eszköz szerepelt a pénz az áruforgalomban. Aztán 1913-ban az amerikai zsidók létrehozták a FED-nevű bűnszövetkezetet, övék a pénz-kibocsátás joga és bárki vásárolhat tőlük dollárt kamatra, vagy felár -kamatra. A pénz ördögi démona mára már nem eszköz, hanem kizárólagos cél lett a kezükben. Beteljesedett az apostol próféciája: “Minden gonosz gyökere, a pénz szerelme”.

E folyamatokat látva értjük meg Szent Urunk kérdését és fájdalmát: “Fiaim, nincs ennivalótok?” Ide jutott a világ. Az a drága magyar föld ma is képes lenne 50 millió embernek minőségi élelmiszert termelni, Ukrajna egész Európa éléskamrája lehetne kiváló adottságait tekintve. Ma csatatér és pokol gyötri, fájdalom és bánat bénítja, könny és vér áztatja.

A válasz Jézus kérdésére: nincs. Nincs, mert elszakadtatok Istentől. Bálványt és Mammont imádtok, önzők és irigyek lettetek, elégedetlenek és engedetlenek lettetek.

József Attila nagy költőnk sajátságos képi látással írja le megélt nyomorúságát.

“Gondolatban tán nem is hittem.
De mikor egy nagy zsákot vittem
s ledobván, ráültem a zsákra,
a testem akkor is Őt látta.

Most már tudom Őt mindenképpen,
minden dolgában tetten értem.
S tudom is, miért szeret engem –
tetten értem az én szívemben.” /Isten/

A Mi Urunk Jézus Krisztus a kudarc láttán nem csügged, hanem parancsot ad az apostoloknak. “Vessétek ki a hajó jobb oldalán a hálót, és találtok”. A megtelt hálóban 153 fajta hal ficánkolt, ami Hieronymus egyházatya szerint a teljességet szimbolizálja. Ez ma is a feladatunk, mondhatjuk jobbikos programunk: embereket halászni, vagyis nemzetet menteni, embereket dolgozni, hinni, tanulni megtanítani újra, minden gondunkat Őreá vetni, hogy elmondhassuk az apostolokkal: az Úr az!

A Birodalom kifosztási projektje már sajnos nagyon ismerős számunkra, leginkább Trianon drámája égette szívünkbe valós lényüket. A régi honfoglalók helyett adatott nekünk: MAI HONFOGLALÓK, akikben reményt lát a Fejbőr zenekar jelenkori nyomorúságunkra, elcigányosodásunkra, demográfiai tragédiánkra.

Az Úr legyen őriző pásztorunk.

Mohácsi László tiszteletes

Mohácsi László
Debrecen-Józsa, 2015. április 10.