Április közepén indult el a Jobbik Magyarországért Mozgalom Ifjúsági Tagozatának szervezésében az I. Wass Albert Könyvgyűjtő Akció. Országos léptékű megmozdulásunk múlt hét végén zárult az I. Wass Albert Emléktúrával, amelynek keretén belül több mint 42 ezer könyvet vittünk el Csángóföldre.

A Jobbik Ifjúsági Tagozatának immáron több száz aktivistája van országszerte, fél év alatt Magyarország egyik legnagyobb ifjúsági szervezetévé nőtte ki magát. Szervezetünk tavaszra jutott el arra a pontra, amikor egy országos akció lebonyolítására is képessé vált. Mivel megalakulásunkkor sok más mellett a karitatív tevékenység fontossága mellett is hitet tettünk, ezért úgy határoztunk, könyveket gyűjtünk a csonkaországban, és juttatjuk el azokat a gúnyhatáron túlra.

 
Aktivistáink százai vettek részt szerte az országban ebben az embert próbáló feladatban. Rengeteg fiatal teljesített erőn felül az érettségik és felsőoktatási felvételik ideje alatt, de egyedül nem sikerülhetett volna, rengeteg segítséget kaptunk, amit ezúton is nagyon szépen köszönünk.

A gyűjtés részleteiről Szabó Mihályt, az Ifjúsági Tagozat Hajdú-Bihar megyei szervezőjét és a könyvgyűjtő akció egyik koordinátorát kérdeztük, aki elmondta, hogy senki nem számított ilyen hatalmas mennyiségű adományra, és legjobban talán épp Csángóföldön lepődtek meg, amikor Lábnyikra begurult a több 10 tonnás kamion könyvekkel megrakva. Szabó Mihály emellett elmondta, hogy a Moldvai Csángó Magyarok Szövetsége, akiknek vittük a könyveket, rendkívül hálás volt az adományért, hiszen Lábnyikon kívül immár 23 másik csángó faluban őrzik a magyar nyelv és kultúra értékeit, ehhez a munkájukhoz pedig nélkülözhetetlenek azok a könyvek, amiket kijuttattunk.

 
A Nyugat-Magyarországról és az ország közepéről összegyűjtött könyveket először Budapesten gyűjtöttük össze, majd innen immáron kamionnal Debrecenbe szállítottuk azokat, ahol a keleti megyékből összegyűjtött könyvek is a teherautóra kerültek.

Pénteken a könyvgyűjtő akció során legaktívabbnak bizonyult ifisek az ország minden megyéjéből Debrecenbe utaztak, ahol régen látott barátokkal találkoztak, hogy aztán együtt induljanak Csángóföldre. Sajnos a busznak időhiány miatt éjszaka kellett Székelyföldön áthaladnia, így a Kárpátok szent bérceit csak a hold fényének derengésében csodálhattuk meg. A buszon nagyon jó hangulat alakult ki, új barátságok köttettetek, és régiek elevenedtek fel.

 
Hajnalban értünk a moldvai síkságra, ahol mintha a múltba csöppentünk volna, pásztorok hajtották a gulyát reggel, és nyomukban helyiek indultak dolgozni kaszákkal a kezükben. Délelőtt 10 óra magasságában érkeztünk Lábnyikra, ahol Zsombori Zoltán tanár úr fogadott minket. Miután felállítottuk a sátrakat, a tanár úr elmesélte a falu történetét, melyből megtudhattuk, hogy hogyan csángtak el a helyiek ősei a Kárpátok keleti oldalára. A faluban barátságosan fogadtak minket, csonka-magyarországi látogatókat. Tíz kisgyermek csatlakozott hozzánk és elvezettek az otthonukba.

Lábnyikon 800 ember él, ebből 140 iskoláskorú gyermek, viszont errefelé nem ritka a 10-14 gyermek egy családon belül – mesélt nekünk egy nyolcgyermekes családanya az itteni életről. A gyerekek nagyon örültek a tőlünk kapott lufiknak, és megpróbáltak minél többet magyarul beszélni. Sajnos a falu lakossága egyre kevésbé használja a magyar nyelvet, de szerencsére az állami iskolában is heti három órában tanulják az anyanyelvüket, illetve Zsombori tanár úr vezetésével délutánonként külön foglalkozás is van a magyarul tanulni vágyók számára.

 
Éjjel 11-kor indult a csapat a csonka hazába, hajnalban Székelyudvarhelyre érkeztünk, így Erdélyt hazafele megtekinthették azok, akik még a fáradtság ellenére ébren tudtak maradni. Utunk Debrecenben ért véget, ahol a sok új és régi barátnak pár hétre búcsúznia kellett, hiszen újra találkozni fognak az első IT táborban, amely nyár közepén lesz a Balaton partján, Zánkán.

Jobbik Ifjúsági Tagozat