A 2010. október 13-án hozott bírósági végzés megállapította, amit a nemzeti oldal jogvédői már egy éve hangoztatnak, hogy sem az Új Magyar Gárda sem a Magyar Nemzeti Gárda nem jogutódja a Magyar Gárdának (amit egyébként soha senki nem oszlatott fel, mivel nem bejegyzett szervezetről van szó).

Idézet a végzésből:

„Megállapítható, hogy a vádiratban foglalt napiparancsok, szabályzat, tagtoborzás és avatási ünnepségek, a Gárda kiskunlacházi jelenlétére vonatkozó kijelentések nem tartalmaztak sem valamely kisebbség, etnikum ellen irányuló erőszak kilátásba helyezését, sem olyan jellegű megfélemlítő elemet, mint a korábbi, különböző településeken történt demonstrációk. Nem tekinthető ilyennek a 2/b. vádpontban jellemzett azon felvonulás sem, mely a Nemzeti Hadsereg bevonulására emlékezett, ez ugyanis olyan véleménynyilvánítás, melynek értéktartalmáról a bíróság nem foglalhat állást.

Önmagában a megjelenés, a személyi összetétel azonossága vagy nagyfokú hasonlósága nem indokolja azt, hogy a Magyar Köztársaság hatóságai a büntetőjog eszközeivel akadályozzák valamely feloszlatott társadalmi szervezet vagy társadalmi szervezetnek nem minősülő közösség tagjainak újraszerveződését.

A vádirat alapján vizsgálva az Új Magyar Gárda Mozgalom az egyesülésről szóló törvény 5. §-a alapján létrejött olyan személyösszesség, amely nem azonos a feloszlatott társadalmi szervezettel egyrészt azért, mert nem minősül társadalmi szervezetnek, másrészt azért sem, mert a feloszlatott egyesület és mozgalom törvénysértő működését nem folytatja, így nem tekinthető a feloszlatott társadalmi szervezett leplezett továbbvezetésének sem.”

Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy a Magyar Gárda tekintetében korábban az I. fokú döntést hagyták helyben a magasabb fokú bíróságok, tehát a rendelkező részben azt soha nem egészítették ki a Mozgalom feloszlatásával. Az indokolásban megfogalmazottak pedig nem kényszeríthetők rá az alperesre, mivel azok csak a végrehajtandó rendelkezést támasztják alá.

Hunyadi Gábor
Jobbik Jogsegélyszolgálat