A magyar nyelvű orvosképzést ért negatív diszkrimináció ellen kíván fellépni a Romániai Magyar Orvos és Gyógyszerész Képzésért Egyesület együtt a Bolyai Kezdeményező Bizottsággal. Arra szólítják fel a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) oktatóit, hallgatóit, a magyar történelmi egyházakat, a magyar többségű települések polgármestereit és lakóit, vegyenek részt az augusztus 11-én, jövő csütörtökön 19 és 21 óra között Marosvásárhelyre szervezett tiltakozó körmeneten.

A kezdeményezők hangsúlyozzák, miután az idei felvételi vizsgák eredményének kihirdetése után kiderült, hogy a meghirdetett nyolcvan költségtérítéses helyre kizárólag román anyanyelvű hallgatókat vettek fel, politikai nyomásra az egyetem negyven fizetős helyet biztosított a magyar hallgatók számára is, ez ellenben csupán megtévesztő akció az intézmény vezetése részéről, nem jelenti a román többségű szenátus által nemrég megszavazott új egyetemi charta módosítását a magyar nyelvű oktatás önállóságának biztosítása irányába.

A jövő csütörtöki körmenet szervezőinek értesülése szerint, amennyiben az új egyetemi charta elfogadásának határidejéig, augusztus 9-ig a jogszabályt nem módosítják a magyar közösség elvárása szerint, magyarországi civil szervezetek és a diaszpórában élő magyarság is csatlakozik a tiltakozáshoz. Este hét órától a román nagykövetségek előtt gyertyás imával fejezik ki szolidaritásukat a MOGYE magyar oktatási vonala önállóságának visszaállítása érdekében.

3szék.ro – szebbjovo.hu