Két évtized kitartó küzdelmei és lankadatlan munkája után, a felszabadult felvidéki területekkel, Kárpátaljával, erdélyi és délvidéki részekkel összeforrott Csonka-haza, új esztendőbe lép. A földre sújtott, elhagyatott és önvédelemre szorított magyar, megdönthetetlen igazságának tudatában, nem vesztette el a jobb jövőbe vetett hitét. Meg-megújuló erővel jelentkezett a világ népeinek küzdőterén, s a gondviselés akarata megbonthatatlan egységgé kovácsolta a nemzetet. Az ősi erő győzött! A területben és népességben gyarapodott magyar haza, melynek határain a honvédség áll őrt, a jövőbe vetett bizalommal lépi át az újév küszöbét.