„Én, ………., dicső őseink iránti tiszteletből és utódainkért érzett felelősségtől vezérelve, szabad akaratomból esküszöm, hogy életemet a Szent Korona által sugallt isteni törvényekhez igazítom. Esküszöm, hogy családom, nemzetem, a magyarság felemelkedésén munkálkodom.

Őseink reánk bízott hagyatékát, nemzetünk gazdagon élő műveltségét igyekszem megőrizni és gyermekeinknek átadni. Nemzetemhez, a magyar néphez mindörökké hű leszek. Történelmünk nagyjait példaképnek tekintem. Nemzetem, hazám haladását, szabadságának, értékeinek, hagyományainak védelmét életem végéig tartó feladatomnak fogadom el.

Zászlóinkat, társaimat el nem hagyom. A vállalt feladatok végrehajtásában becsülettel kitartok. Ha eskümet megszegem, sújtson nemzetem és társaim megvetése, valamint a Magyar Nemzeti Gárda soraiból való örökös kiközösítés.

Isten engem úgy segéljen!”