A Jobbik nem lepődik meg a magyar-szlovák konfliktus legújabb fejleményein, hiszen – mint ahogy azt a tavaly őszi, dunaszerdahelyi magyarverés során is kinyilvánítottuk – a szembenállás permanensnek tekinthető, ugyanis annak valódi oka az I. világháborút lezáró Trianoni Békeszerződésben keresendő, melynek során a történelmi, ezer éves Magyar Királyságot a győztes antant-hatalmak – a mai állapotnak megfelelően – 8 országra darabolták.

A Jobbik fel kívánja hívni a világ közvéleményének figyelmét, hogy – ennek a diktátumnak a gyászos következményeként – a Kárpát-medencében három millió magyar anyanyelvű, itt őshonos ember kénytelen szembesülni mindennapos életvitele során személyi, szociális, jogi és gazdasági diszkriminációban az utódállamok részéről.

A magyar-szlovák konfliktus újabb eszkalálódásához a szeptember 1-jétől hatályos, új szlovák nyelvtörvény vezetett, amely – példa nélkül álló módon, több nemzetközi egyezményt, EU-ajánlást és a magyar-szlovák alapszerződést is megsértve – megtiltja Szlovákia területén a magyar nyelv állami intézményekben történő használatát, és ezzel a magyar anyanyelvű kisebbség nemcsak emberi jogaiban sérül visszavonhatatlanul és méltánytalanul, de kirekesztett, megkülönböztetett, másodosztályú állampolgárrá vált saját szülőföldjén.

A Jobbik ezért első lépésben követeli a szégyenteljes nyelvtörvény azonnali visszavonását, melyet a máig érvényben lévő, a teljes magyar kisebbséget háborús bűnösként máig megbélyegző Benes-dekrétumok érvénytelenítése kell, hogy kövesse.

A Jobbik felhasználja az alkalmat arra, hogy emlékeztessen: az 1993-ban alakult Szlovák Köztársaság első, nemzetközi szintű cselekedete az volt, hogy – fittyet hányva a magyar tiltakozásokra és a nemzetközi jogra egyaránt – mintegy negyven kilométer hosszan elterelte a Duna fő medrét, amely a Trianoni és Párizsi Békeszerződések ide vonatkozó pontjai szerint az akkori Csehszlovákia és Magyarország között a határvonalat képezte. Szlovákia, amely magát Csehszlovákia egyik jogutódjának tekinti, e lépésével tehát önmaga változtatta meg a Szlovákia és Magyarország között húzódó határokat, így önmaga helyezte hatályon kívülre e két ország határait megállapító békeszerződéseket, annak minden következményeivel együtt.

Várkonyi Zsolt
Külügyi Bizottság
Jobbik Magyarországért Mozgalom