A dokumentum szerint pusztán nemzeti intézkedésekkel nem lehet megoldani a problémát, csak “a határokon átnyúló, határozott, európai szellemiségű, a nemzeti, regionális és helyi hatóságok pragmatikus együttműködésén alapuló, közös megközelítés” vezethet eredményre.
A javaslat olyan triviálisnak tűnő megállapításokat is tartalmaz, amelyek ugyanakkor jól tükrözik, hogy mennyire elmérgesedett a diplomácia viszony egyes országok között.
“Az érintett országoknak szóba kell állniuk egymással, a szomszédoknak együtt kell működniük” – állapítja meg például a 16 pontos tervezet.
A javaslat kimondja, azért van szükség gyors intézkedésre, hogy ne alakuljon ki humanitárius katasztrófa. Azt is tartalmazza, hogy a menedékkérőket a nyugat-balkáni útvonal mentén végig emberséges bánásmódban kell részesíteni, viszont azokat, akik nem jogosultak menekültstátusra, mielőbb haza kell küldeni.
A 16 pont értelmében a kormányfők 24 órán belül kineveznek egy kapcsolattartó személyt, aki segíti az információcserét és a koordinációt. Emellett a vezetők kötelezettséget vállalnak arra, hogy növelik országaik befogadóképességét és felveszik a kapcsolatot nemzetközi pénzügyi intézményekkel ezen erőfeszítéseik finanszírozása érdekében.
A szövegtervezet értelmében az országok “biztosítják a teljes kapacitást” az érkezők regisztrálásához, valamint a kapcsolattartókon keresztül értesítik egymást az érkező migránsok számáról. A dokumentum szerint az érintett országok felhagynak azzal a gyakorlattal, hogy segítik a migránsok utazását egy másik ország határához, ha abba a kérdéses állam nem egyezett bele.
“Elfogadhatatlan a menekültek egy szomszédos országba való továbbszállításának politikája” – mondja ki a nyilatkozattervezet.
A dokumentum azt is tartalmazza, hogy azonnal neki kell látni a határellenőrzés hatékonyabbá tételének, és az együttműködésnek ezen a téren. Megerősíti a dokumentum azt is, hogy megtagadható a belépés azoktól, akik a határra érkezve nem óhajtanak menekültstátust kérni. A 16 pont szerint az érintett országok minden rendelkezésre álló kommunikációs eszközt felhasználnak, hogy tájékoztassák a migránsokat jogaikról és kötelességeikről, s ebben az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának segítségét is kérik.
A javaslat utolsó pontja, hogy a kapcsolattartók segítségével az Európai Bizottság heti rendszerességgel ellenőrzi a vállalások teljesítését.
(MTI)