A szlovákiai Magyar Koalíció Pártja (MKP) úgy látja, hogy a tavalyi kormányváltás ellenére sem szűnt meg a jórészt magyarok lakta Dél-Szlovákia hátrányos megkülönböztetése. “A kormány tevékenységének első évében nem jelentek meg a kedvező fordulat jelei” – áll abban a nyilatkozatban, amelyet csütörtökön juttatott el a parlamenten kívüli párt az MTI pozsonyi irodájához.

Az MKP megállapítja: “Elsősorban a munkahelyteremtés területén nem érzékelhető semmilyen pozitív változás….A legmagasabb munkanélküliségi aránnyal bíró 7 járás közül 6 Kelet-Szlovákia déli részében, illetve Dél-Szlovákiában található.”

“A közlekedési infrastruktúra tekintetében egyetlen pozitív jelenség tanúi lehetünk: elkezdték a Kassa és Migléc (országhatár) közötti R4-es észak-déli irányú gyorsforgalmi út építését” – mutat rá a közlemény, amelyet Farkas Iván, az MKP gazdasági és régiófejlesztési alelnöke jegyez.

“A megszűnésre ítélt 4 körzeti hivatal közül 3 Dél-Szlovákiában található. A polgármesterek kongatják a vészharangot: az EU-forrásokból Szlovákiában nagyon keveset merítenek…, s abból a kevésből Dél-Szlovákiának semmi sem jut. Továbbra is fennáll az a súlyos diszkrimináció, amely a településeknek visszajuttatott részadó kiszámításánál a település tengerszint feletti magasságának együtthatójából adódik: évente a 267 méternél alacsonyabban fekvő (értsd: dél-szlovákiai) településektől megalapozatlanul, igazságtalanul elvonnak 33 millió eurót a magasabban fekvő települések javára” – olvasható a dokumentumban.

Az MKP azt állítja, hogy a kormány már elfogadott, illetve tervezett takarékossági intézkedései szintén főleg Dél-Szlovákiát sújtják.

“A Magyar Koalíció Pártja szerint erőteljesen szétnyílik az olló: míg Pozsony és a Vág-mente továbbra is fejlődik, addig a hátrányos helyzetű, leszakadó régiók, köztük Kelet- és Dél-Szlovákia továbbra is szegényedik. A gazdag régiók tovább gazdagodnak, a szegények tovább szegényednek. A kormány képtelen kezelni a helyzetet. Teljes szemléletváltásra van szükség, a prioritások alapos átrendezését kell véghezvinni, ugyanis az ország több mint 5 millió lakosa nem költözhet méltó megélhetés végett a fővárosba” – zárul a nyilatkozat.

MTI – szebbjovo.hu