A pénzügyi számlák adatai szerint az államháztartás nettó finanszírozási képessége 2013 harmadik negyedévével záruló elmúlt egy évben a GDP 1-2,6 százalékát tette ki – közölte a Magyar Nemzeti Bank. A háztartások nettó finanszírozási képessége a GDP 5,2 százaléka volt ugyanebben az időszakban. A nem pénzügyi vállalatok nettó finanszírozási képessége a GDP 3,6 százalékát, a külföld nettó finanszírozási képessége a GDP -7,2 százalékát érte el a 2013 harmadik negyedévével záruló egy évben.

Az államháztartás nettó finanszírozási képessége a 2013 harmadik negyedévével záruló elmúlt egy évben a GDP -2,6 százaléka (-762 milliárd forint) volt. 2013 harmadik negyedévében az államháztartás nettó finanszírozási képessége a negyedéves GDP -3,0 százalékát tette ki (-221 milliárd forintot). Az államháztartás bruttó, konszolidált, névértéken számításba vett (maastrichti) adóssága 2013 harmadik negyedévének végén a GDP 80,2 százaléka volt (23 089 milliárd forint). Az adósságot a harmadik negyedévben a nettó hiteltörlesztés 283 milliárd forinttal csökkentette, a forint gyengülése pedig 123 milliárd forinttal növelte az MNB szerint. Az államháztartás nettó tartozása (18 101 milliárd forint) a GDP 62,9 százalékát tette ki 2013 harmadik negyedévének végén.

2013 harmadik negyedévében a központi kormányzat nettó finanszírozási igénye 320 milliárd forint volt. A szektor pénzügyi eszközei közül nagymértékben csökkent a jegybanknál elhelyezett betétállomány, miközben növekedtek a vállalatokkal szembeni adókövetelések. A kötelezettségek közül hiteltörlesztés következtében jelentősen csökkent a külföldről felvett hitelek állománya, ezzel párhuzamosan nagyobb mértékű állampapír-kibocsátás is történt.

A helyi önkormányzatok nettó finanszírozási képessége 43 milliárd forint volt a harmadik negyedévben. Pénzügyi eszközeik közül számottevően növekedtek a hitelintézeteknél elhelyezett betéteik, kötelezettségeik terén pedig a vállalatokkal szembeni egyéb tartozásaik mutattak emelkedést.

A társadalombiztosítási alapok nettó finanszírozási képessége 56 milliárd forint volt. Eszközeik közül a Kincstárnál elhelyezett folyószámla betétek növekedtek, miközben a háztartásokkal szembeni járulékköveteléseik csökkentek.

A háztartások nettó finanszírozási képessége a 2013 harmadik negyedévével záruló elmúlt egy évben a GDP 5,2 százaléka (1498 milliárd forint) volt. 2013 harmadik negyedévében a háztartások nettó finanszírozási képessége (223 milliárd forint) a negyedéves GDP 3,0 százalékát tette ki.

2013 harmadik negyedévében folytatódott a háztartások pénzügyi eszközein belüli átrendeződés. Az előző negyedévekhez hasonlóan a háztartások a készpénz, a központi kormányzat által kibocsátott értékpapírok és a befektetési jegyek állományát növelték számottevően, miközben a betétek jelentős mértékben csökkentek tranzakcióból eredően. A kötelezettségeken belül a nettó ingatlanhitel-felvétel a harmadik negyedévben tovább csökkent, mind a forint-, mind a devizaalapú hitelek esetében. A fogyasztási hiteleknél a forintalapú nettó hitelfelvétel emelkedett, mely növekedést azonban ellensúlyozta a devizahitelek nagyobb mértékű csökkenése.

A nem pénzügyi vállalatok nettó finanszírozási képessége a pénzügyi számlák adatai szerint 2013 harmadik negyedévével záruló elmúlt egy évben a GDP 3,6 százaléka volt (1040 milliárd forint). A harmadik negyedéves nettó finanszírozási képesség a negyedéves GDP 5,4 százalékát érte el (403 milliárd forint).

A harmadik negyedévben a nem pénzügyi vállalatok eszköz oldalon a folyószámla betétek, a hitelek és az egyéb követelések állományát növelték számottevően, miközben az egyéb betéteiket és tartott részvényeiket jelentősen csökkentették. A kötelezettségek közül tranzakcióból eredően a hosszú lejáratú hitelek, az egyéb részesedések (üzletrészek) és az egyéb tartozások növekedtek, ugyanakkor nagyarányú csökkenés volt tapasztalható a rövid lejáratú hitelek esetében.

A külföld nettó finanszírozási képessége (lényegében a nemzetgazdaság finanszírozási igénye) 2013 harmadik negyedévével záruló elmúlt egy évben a pénzügyi számlák adatai szerint a GDP -7,2 százalékát tette ki (-2072 milliárd forint). A harmadik negyedévben a külföld finanszírozási képessége a negyedéves GDP -6,9 százaléka (-515 milliárd forint) volt.

A külföldiek a pénzügyi eszközeik közül a folyószámla betéteket és a tulajdonosi követeléseket növelték, miközben az egyéb betétek, a nem részvény értékpapírok, a hitelek és az egyéb követelések állományát nagymértékben csökkentették. A tartozások közül tranzakcióból eredően a folyószámla betétek, a rövid lejáratú hitelek és az egyéb tartozások növekedtek, ugyanakkor csökkenés volt megfigyelhető az egyéb betétek, a nem részvény értékpapírok, a hosszú lejáratú hitelek és a részesedések tekintetében.

VG.huszebbjovo.hu