Tisztelt Dr. Pintér Sándor Belügyminiszter Úr!

Európai parlamenti képviselőként, az EP Szabadságjogi, Igazságügyi és Rendészeti (LIBE) Bizottságának tagjaként és büntetőjogászként számos megkeresést kapok magyar emberektől, akik azt panaszolják, hogy településükön a bűnözés rendkívüli mértékben elszaporodott, s a rendőrség nem végez megfelelő bűnmegelőzési, bűnfelderítési és áldozatvédelmi tevékenységet.

Az állampolgárok jelentős számban kényszerülnek arra, hogy mindennapi életüket a bűnözés “tényéhez” igazítsák, így például felhagyjanak a gazdálkodással a rendszeres terménylopások miatt, házukat, ingatlanjukat folyamatosan őrizzék a betörések miatt. Az idős lakosság különösen kiszolgáltatott, s folyamatos (megalapozott) félelemben él az erőszakos bűncselekmények veszélye okán is. Sok településen mindennaposak a garázda jellegű cselekmények, az éjszakai nyugalom megzavarása hajnalig tartó hangos zenével, üvöltözéssel, nappal pedig az orvosi rendelőkbe, gyógyszertárakba, üzletekbe “berontó”, sorukat kivárni nem hajlandó, vagy gyakran a járdán gyaloglókat félrelökő személyek, csoportok tartják félelemben a lakosságot.

Mindeközben sok helyen még mindig nincs rendőr, illetve tényleges rendőri jelenlét, noha egyértelmű, hogy eredményes bűnmegelőző, bűnfelderítő tevékenységet csak a helyben folyamatos szolgálatot teljesítő, a helyi lakosságot jól ismerő, s velük folyamatos kapcsolatot tartó, jól képzett, s elszánt rendőri állomány tudna végezni. A médiából ismert, hogy az utóbbi időkben nagyobb létszámú rendőri erők kerültek kivezénylésre egyes településekre. Az érintett lakosság azonban arról számol be, hogy az újonnan érkezett rendőrök többnyire nem a lakosságot sújtó terménylopások, betörések, erőszakos és garázda jellegű cselekmények szakszerű megelőzésével és felderítésével vannak elfoglalva, hanem az alapvetően törvénytisztelő állampolgárok közlekedési és egyéb szabálysértéseit törekszenek “megelőzni” ellenőrzésekkel, bírságolásokkal.

Magyarország – elvben – az Európai Unió teljes jogú tagállama. Az Unió igen nagy hangsúlyt fektet az állampolgárok személy és vagyonbiztonságát biztosító jogi környezet megteremtésére, így a bűnmegelőzésre és az áldozatvédelemre. Ez utóbbi egyrészt Magyarország uniós elnökségének is prioritási területei közé tartozott, másrészt szükségesnek tartom megemlíteni, hogy most van előkészítés alatt egy újabb fontos irányelv a bűncselekmények sértettjeinek jogairól, az állam(ok) ezzel összefüggő kötelezettségeiről.

Ez utóbbi munkában magam is komoly részt szeretnék vállalni, egyebek mellett a magyarországi helyzet megismerésével. Ezen képviselői tevékenységemmel összefüggésben országjárást folytatok a bűnözés illetve a bűnözés sértettjei helyzetének felmérésére, s természetesen lehetőségeimhez mérten segíteni is szeretnék az érintetteknek, a bűncselekmények áldozatainak és a bűnözés veszélyének kitett embereknek. Bízom benne, hogy Miniszter úr nem veszi rossznéven, ha az országjárásom során készülő, s a bűnözés valóságát bemutató dokumentumfilmjeimet (amelyeket Almási Lajos munkatársammal közösen készítünk) folyamatosan eljuttatom Önhöz, adott esetben fellépését, segítő beavatkozását is kérve.

Ezúttal a borsod megyei Ároktő település bűnügyi helyzetének megismerését segítő filmet szeretném Miniszter úr figyelmébe ajánlani, pontosabban kérni, hogy Miniszter úr tekintse meg a kisfilmet. Amint az az interjúkból és a képanyagból kiderül, a településen rendszeresek a bűncselekmények, szervezett bűnmegelőzési tevékenység nem folyik, a bűnfelderítés eredményessége és a rendőrségnek a bűncselekmények sértettjeihez/áldozatihoz való hozzáállása komoly kívánnivalókat hagy maga után. (Más megfogalmazásban: nincs összhangban a vonatkozó jogszabályokkal és európai normákkal.) A film főszereplői az elmúlt évek során legalább öt ízben lettek vagyon elleni bűncselekmények áldozatai – legutóbb 2012 nyarán -, az elkövetők egyik esetben sem lettek meg.

Az utcán megkérdezett idős emberek szintén panaszkodtak a közbiztonság hiányára. Állandó rendőr nincs a településen, csupán havi két órás “fogadóóra”. Figyelemmel a település bűnügyi helyzetére – álláspontom szerint, s a megkérdezett lakosok véleménye szerint – sürgős szükség lenne legalább egy fő, a településen állandó, folyamatos szolgálatot teljesítő rendőrre, aki proaktív módon is, a lakossággal való folyamatos kapcsolattartással, a társszervek (családsegítő/gyermekjóléti szolgálat, jegyző stb) bevonásával, együttműködésével biztosítaná a lényegesen eredményesebb bűnmegelőzést, bűnfelderítést és áldozatvédelmet. A településen rendelkezésre áll rendőrségi épület, továbbá üresen álló szolgálati lakás is, így az állandó rendőri szolgálat tárgyi feltételeinek jelentős része adott.

Kérem Miniszter urat, hogy a jelenleg a bűnözésnek kiszolgáltatott, védtelen ároktői lakosok, az újra és újra bűncselekmények áldozatává váló sértettek kérésének eleget téve biztosítsa Ároktő község részére legalább egy, de lehetőség szerint két fő állandó rendőr szolgálatát.

Meggyőződésem, hogy a bűnözés elleni harc, a bűnmegelőzés, bűnfelderítés és áldozatvédelem olyan területek, amelyek “pártpolitika” felett kell, hogy álljanak. Ezért kérem Miniszter urat, hogy jelen levelemet, a hozzá (internetes hozzáféréssel) mellékelt filmet, s a rendőri állományra vonatkozó kérésemet ne valamiféle pártpolitikai megnyilvánulásnak tekintse, s ne akként kezelje. Kérem, hogy tiszteljen meg azzal, hogy válaszlevelet ír soraimra és felvetéseimre.

Engedje meg, hogy tájékoztassam róla, hogy az Európai Parlament magyarországi képviselőinek jogállásáról szóló 2004. évi LVII. törvény 17.§-a a következőképpen rendelkezik:

„Az állami szervek kötelesek az Európai Parlament képviselői részére a munkájukhoz szükséges felvilágosítást megadni.”

Tekintettel arra, hogy olyan kérdéskörről van szó, amely az állampolgárok igen nagy csoportjait, számos magyar települést érint, s tekintettel arra is, hogy a nyilvánosságot és az átláthatóságot igen fontosnak tartom a bűnmegelőzési, bűnüldözési, rendészeti kérdésekben jelen levelemet és Miniszter úr válaszlevelét nyilvánosságra hozom.

A levélben hivatkozott dokumentumfilm Ároktő bűnügyi helyzetének illusztrálására alább található.

Előre is köszönöm Miniszter úr szíves válaszát és mielőbbi intézkedését.

Tisztelettel:

Morvai Krisztina EP-képviselő

Budapest, 2012. október 29.

 

1351587180