Idén májusban időközi önkormányzati választást tartottak Debrecen 6-os számú választókerületében. A választást a Fidesz jelöltje, Türk László nyerte meg, maga mögé utasítva Keresztesy Gergőt, a Jobbik jelöltjét. Keresztesy akkor megígérte a helybeli választópolgároknak, hogy nem fogja magára hagyni a körzetet annak ellenére sem, hogy nem őt választották képviselőjüknek. Ennek ismeretében talán nem meglepő, hogy Keresztesy Gergő – akit a nyár folyamán elnökévé választott a debreceni Jobbik – lakossági fórumot hirdetett meg október 19-ére, amelyre Türk László fideszes képviselőt is meghívta.

Türk László ugyan nem tisztelte meg jelenlétével a fórumot (sőt válaszra sem méltatta a Jobbik debreceni elnökét), a helybeli lakosság azonban igen nagy érdeklődést mutatott a Felsőpércsi úton lévő Salakos presszóban tartott rendezvény iránt. Olyannyira, hogy a nagy számú érdeklődő miatt végül a presszó udvarán kellett megtartani a fórumot.

A Salakos presszó udvara

Keresztesy Gergő elöljáróban elmondta, nagyon sajnálja, hogy a Fidesz képviselője nem jelent meg a rendezvényen, mert az lett volna az igazi, hogyha ütköztethetik álláspontjaikat a választópolgárok előtt. Hozzátette azonban, nem lepte meg Türk László távolmaradása, mert már az időközi választás kampányában sem állt ki vele nyilvános vitára, hiába hívta ki több alkalommal is.

A hallgatóság soraiban néhány Fidesz-szimpatizáns is akadt (vagy legalábbis olyan emberek, akik nem feltétlenül roknszenveznek a Jobbikkal). Egyikük azt firtatta, milyen alapon akart volna bármit is kérdezni Keresztesy Türk Lászlótól, hiszen a választás már lezajlott, és az utóbbi jelölt nyert.

A történet ezen pontján szögezzünk le néhány alapvetést:

– A Jobbik debreceni elnökének joga van kérdést feltenni bármelyik fideszes képviselőnek.
– Ha Keresztesy Gergő nemhogy a Jobbik debreceni elnöke nem volna, de még csak tagja sem lenne egyetlen pártnak sem, debreceni lakosként akkor is joga lenne kérdést feltenni bármelyik fideszes képviselőnek.
– Ugyanez a jog természetesen megilleti Debrecen bármelyik választópolgárát (beleértve a kertségi lakosokat is), tehát ők is joggal intézhetnek kérdéseket a város közgyűlésének bármelyik képviselőjéhez, pártállástól függetlenül.
– Magától értetődő, hogy az emberek joggal intézhetnek kérdést a Jobbik, mint az ország és Debrecen első számú ellenzéki pártjának képviselőihez, vagy a párt helyi elnökéhez is.

Legalábbis ez a Jobbik demokráciafelfogása. Hogy a Fideszé micsoda, azt talán majd Türk László mondja el egy következő alkalommal.

Mindenesetre a kertségi lakossági fórum résztvevőinek körében az érződött, hogy ők is szívesen látták volna a Fidesz képviselőjét a rendezvényen, mert igen sok kérdésük lett volna hozzá. Keresztesy Gergőhöz hasonlóan őket is az érdekelte volna, hogy mikor fognak végre megvalósulni azok a tervek, amelyeket a kampányban oly szívesen hangoztatott Türk László. Az emberek az utak aszfaltozásának elmaradását, a tömegközlekedés és a közbiztonság javítását sorolták fel elsőként, de az illegális szemétlerakástól kezdve a parlagfű irtásának elmaradásáig akadt még számos probléma és felvetés, amelyekkel szembesíteni szerették volna a fideszes városatyát.

Volt olyan helybeli lakos, aki Keresztesy Gergőt is kérdőre vonta, hogy miért csak most, fél évvel az időközi választás után jutott eszébe, hogy számon kérje Türk Lászlón a kampányban tett ígéreteit. A Jobbik debreceni elnöke úgy válaszolt, hogy egy-két hónappal a választás után, vagy éppen a nyári uborkaszezonban nem lett volna túl sok értelme a számonkérésnek, hiszen a Fidesz könnyűszerrel kibújt volna a kérdések alól azzal, hogy még túl kevés idő telt el. Viszont fél évvel a választás után már ideje van annak, hogy a választópolgárok elé álljon az ember – vélekedett Keresztesy Gergő.

Fotó: szebbjovo.hu

Többen kétségüknek adtak hangot, hogy a Jobbik ellenzéki pártként bármiben is tudna segíteni a helybeli embereknek. Keresztesy erre kifejtette, hogy az ellenzék legfontosabb feladata a városvezetés ellenőrzése és számonkérése. “Jómagam kész vagyok akár a polgármester úrhoz is ellátogatni, hogy személyesen tolmácsoljam számára az önök problémáit” – jelentette ki a Jobbik debreceni elnöke, majd hozzátette, hogy a napokban a város rendőri vezetőivel készül találkozni, mégpedig jobbikos helyi képviselők társaságában, hogy a város, ezen belül is a kertségek közbiztonságának helyzetéről tárgyaljanak, és megtudakolják például azt, hogy mi az oka annak, hogy a polgárőrség jelenléte a város külső területein nem igazán észrevehető.

“Maga is csak ígérni tud, mint a többi politikus” – jegyezte meg hangosan egy idős úr, mire egy nyugdíjas hölgy odakiáltotta neki: “Ő legalább itt van, de hol van Türk László?” “Minekünk már húsz éve ígérget itt mindegyik párt, de soha nem történik semmi!” – kesergett egy botjára támaszkodó bácsi.

Keresztesy Gergő így felelt a felvetésekre:
– Azt tudom ígérni önöknek, hogy az elkövetkező időben járni fogom a körzetet, keresni fogom a személyes találkozást a helybeli lakossággal, minden problémát meghallgatok és közvetíteni fogom a városvezetés felé. Minimum egy hónapban egyszer mindenkinek lesz alkalma személyesen is találkozni velem, de telefonon is elérhet bárki, akinek közölnivalója van, vagy úgy érzi, hogy segítségre van szüksége. Ezt az ígéretemet pedig számonkérhetik rajtam, és ha nem teljesítem, akkor engem is nyugodtan besorolhatnak a többi hazug politikus közé, de a tetteimmel fogom bizonyítani, hogy erre nem lesz okuk.

A fórum résztvevőinek körében igen hangsúlyosan vetődött fel az az ötlet, hogy érdemes volna aláírásokat gyűjteni Türk László fideszes képviselő visszahívásának ügyében, de Keresztesy Gergő tájékoztatta őket, hogy a magyar választási rendszerben nincs lehetőség a képviselők visszahívására, legyenek velük bármennyire is elégedetlenek a szavazópolgárok.

Azonban, hogy ne legyünk igazságtalanok a fideszes képviselővel szemben, le kell szögeznünk, hogy ő is folytatott konzultációt a lakossággal, bár meglehetősen kényelmes és egyoldalú módon. Történt ugyanis, hogy miután Keresztesy Gergő meghirdette a lakossági fórumot, amelyre Türk Lászlót is meghívta, majd hétvégén a Jobbik beszórólapozta a környéket, kedden megjelent a városi televízió adásában Türk László. A műsorban gyakorlatilag megismételte szinte valamennyi kampányígéretét, és kifejtette, hogy hamarosan elindul a fejlesztések java a 6-os számú választókerületben.

A csütörtökön 17 órakor kezdődött lakossági fórumnak az sem vetett véget, hogy hat óra tájban megérkezett a sörszállítmány a Salakos presszóba. A hallgatóság félrevonult a teherautó útjából, és még jó fél órán keresztül folytatták a párbeszédet Keresztesy Gergővel.

A Jobbik debreceni elnökének ígérete szerint tehát nem ez volt az utolsó lakossági fórum a Felsőpércsi út környékén. Az ígéretét mi is számon tartjuk, és a következő időszak eseményeiről is be fogunk számolni.

Bogdán Szabolcs

szebbjovo.hu