A kolozsvári Apáczai Csere János Gimnáziumban működik az egyetlen közép-erdélyi magyar képzőművészeti tagozat, ám a folyó tanévben csökkentett létszámmal elindított ötödik osztályt a tanév kezdete után megszüntették. Az állásfoglalás aláírói határozottan kiállnak a kolozsvári magyar nyelvű képzőművészeti szakoktatás mellett, amely “a legmagasabb színvonalon biztosítja a gyermekek alkotó és önkifejező képességeinek fejlesztését, valamint művészeti-kulturális műveltségének megalapozását immár tizenhat éve”.
Felhívják a figyelmet, hogy az anyanyelvi oktatás mind Románia alkotmánya, mind a nemzetközi szerződések értelmében alapvető jog, amelyet az oktatási törvény a képzőművészeti oktatás terén is szavatol. Ennek megfelelően kérik az Oktatási Minisztériumot és a Kolozs Megyei Tanfelügyelőséget, hogy a korábbi évekhez hasonlóan a jövőben is biztosítsák a magyar nyelven történő képzőművészeti oktatást.
A romániai önkormányzatok és megyei tanfelügyelőségek ezekben a napokban döntenek az egyes iskolák következő tanévre vonatkozó beiskolázási számairól. A csökkenő gyermeklétszám miatt megannyi erdélyi településen osztályok szűnnek meg, intézményeket kell összevonni.
(MTI)