A Magyar Királyi Csendőrség (5. rész)

1919-ben, a vesztes háború körülményeit felhasználva, a magyarországi kommunisták – a szociáldemokraták segítségével – puccs útján magukhoz ragadták az államhatalmat. Ekkor szüntették meg másodszor Magyarországon a csendőrséget. A kommunista párt által irányított erők kikiáltották a Tanácsköztársaságot, a régi államalakulatot és az érvényben lévő törvényeket hatályon kívül helyezték. A Tanácsköztársaságon belül a rend fenntartására az úgynevezett Vörös Őrséget hozták létre egyetlen rendvédelmi szervezetként, amely a kommunista párt vezetőinek a személyes irányítása alatt állt.

Új Szó: összmagyar érdek, hogy a Fidesz lehetetlenítse el a Jobbikot

Magyarország nem csak a magyaroké, mint azt választási szlogenjében a Jobbik hirdette. Hanem, bizony, azoké az államalkotó nemzetiségeké és etnikumoké is, amelyek tagjai magyar állampolgárokként a területén élnek – írja szombati jegyzetében az Új Szó című szlovákiai magyar napilap.

A jegyzetíró felteszi a kérdést: vajon hogyan esne a határon túli magyarokért annyira aggódó pártnak, ha a szomszédos országok kijelentenék, hogy Románia a románoké, Szlovákia a szlovákoké, Ukrajna az ukránoké?

Felhívás Trianon-kötet kiadásának támogatására

Tisztelt Honfitársam!

Szeretettel üdvözlöm!

Iványi Sándor a nevem. Debreceni, református családfő vagyok.

A segítségét kérem, egy többéves kutatómunka eredményének megjelentetéséhez.

Amatőr történészként közel öt évig gyűjtöttem az adatokat, és az írásokat a trianoni tragédiánkról, amelynek káros következményei ma is hatnak. Meglepően sok kitűnő munkára, tanulmányra bukkantam, köztük több olyanra is, amelyek eddig nyomtatásban soha nem jelentek meg. Hálás vagyok az amerikai magyar emigrációnak a segítségéért, akik, a támogatáson kívül, több figyelemreméltó tanulmányt is küldtek nekem. Köszönöm!

Méltán lehetünk büszkék az anyanyelvünkre!

Kedves Látogatóink! Olvassák el az alábbi idézeteket, és járja át lelküket a büszkeség, hogy a magyart mondhatják anyanyelvüknek!

– Jakob Grimm meseíró (XIX. század), aki egyben az első német tudományos nyelvtan megalkotója is volt, mondta :
“A magyar nyelv logikus és tökéletes felépítése felülmúl minden más nyelvet.”

– N. Erbersberg, világhírű bécsi tudós (XIX. század):
“Olyan a magyar nyelv szerkezete, mintha nyelvészek gyülekezete alkotta volna, hogy meglegyen benne minden szabályosság, tömörség, összhang és világosság.”

A Magyar Királyi Csendőrség (4. rész)

TISZA Kálmán – 1830-1902 (A XIX. század második felében a magyar politikai élet egyik vezéralakja. A Szabadelvű Párt alapító elnöke, belügyminiszter: 1875.III.2. – 1878.X.11., miniszterelnök: 1875.X.20. – 1890.III.13., pénzügyminiszter: 1878.X.11. – 1890.III.13., belügyminiszter: 1878.XII.5. – 1887.II.11., a király személye körüli miniszter: 1879.VII.11. – 1879.IX.25., pénzügyminiszter: 1887.II.11. – 1889.IV.9., az ezeréves Magyarország fennállás alkalmából rendezett ünnepségsorozat királyi biztosa: 1896.VI.5. – 1896.VI.8.) – tűzte zászlójára a csendőrség szervezete visszaállításának gondolatát.

TISZA azonban már a demokratikus úton választott magyar kormány alárendeltségében és a törvényes rend keretei között működő szervezetet kívánt létrehozni. TISZA kezdetben az államapparátuson belül fogadtatta el a csendőrség intézményének reorganizálására irányuló álláspontját, ennek nyomán pedig a kormány javaslata gyanánt a törvényhozó testület elé terjesztette a szervezet létrehozását tartalmazó indítványát.

Sajó Sándor : ÚJ ÁBEL

Anyám, Kegyelmed özvegy asszony,
És szűken van a kenyerünk,
Azért én lássa nem panaszlom,
Hogy Káin együtt él velünk.
Kegyelmed gyermekül fogadta,
Bár nem kegyelmed szülte őt,
Legyen testvér az istenadta,
Ha őstörzsünkkel összenőtt.

De kikesergem a világba,
Jó szívem hozzá, mindhiába, –
És velünk él bár egy kenyéren,
Nekem e Káin, nem testvérem.
Anyám, e Káin csúf szokásból,
Minden dolgomba belegázol,
Játékban, utcán, kint a páston,
E Káin sose fogja pártom.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com