A tanfelügyelőség korábban határozatban állapította meg, hogy a román és magyar tagozattal működő intézmények közül melyikben illeti meg igazgatói, és melyikben csak aligazgatói tisztség a magyar tagozat képviselőjét. A megye vegyes tanintézetei közül csak 13-ban tette lehetővé, hogy magyar tanerő versenyezzen az igazgatói tisztségre, 40-ben pedig csak aligazgatói tisztséget tett lehetővé a magyar jelöltnek.
A hatóság a marosvásárhelyi Civil Elkötelezettség Mozgalom (Cemo) és a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége (RMPSZ) által benyújtott panasz alapján vizsgálta meg az ügyet. Szigeti Enikő, a Cemo elnöke az MTI-nek elmondta, Marosvásárhelyen a legsúlyosabb a helyzet, ahol a 13 vegyes iskola közül csak egyben lehetne a szabályzat szerint magyar igazgató.
Asztalos Csaba, a diszkriminációellenes tanács elnöke elmondta: a tanács tagjai egyöntetű szavazattal marasztalták el a tanfelügyelőséget, a törvény ugyanis nem írja elő, hogy igazgatói vagy aligazgatói tisztség jár a kisebbségi tagozat jelöltjének. Csupán azt írja elő, hogy azokban az iskolákban ahol kisebbségi tagozat is működik, a vezetők egyikének ismernie kell a kisebbség nyelvét.
“Mindenki versenyvizsgázhat, és ha a kisebbségi jelölt nyeri meg a versenyt, és az igazgatói állást választja, akkor az aligazgatói állás illeti meg a többségi jelöltet” – magyarázta a tanács elnöke. Asztalos Csaba közölte: a tanács a diszkriminatív határozat visszavonására szólította fel a tanfelügyelőséget. “Ha nem módosítják a versenyvizsga-szabályzatot, visszatérünk az ügyre, és bírságot szabunk ki a tanfelügyelőségre” – tette hozzá a diszkriminációellenes tanács elnöke.
Illés Ildikó, Maros megyei magyar főtanfelügyelő-helyettes a Maszol.ro portálnak elmondta, jelezte a törvénytelenséget, de egyedül maradt álláspontjával az intézményen belül.
A romániai iskolákban októberben szerveznek versenyvizsgákat az igazgatói és aligazgatói állások betöltésére.
(MTI)