Elnök Úr! Az Európai Parlament Állampolgári jogok, bel-és igazságügy szakbizottságának (LIBE) június 15-i ülésén történt sajnálatos incidensre szeretném felhívni figyelmét. Egyben azzal a kéréssel fordulok Önhöz, hogy házelnöki minőségében az eljárási szabályzat 20., illetve 152. cikkeinek értelmében szíveskedjen intézkedni. Remélem, az Ön közbenjárásának köszönhetően a velem történtek nem fognak egyetlen kollégámmal sem megismétlődni.

Nevezett ülésen, a magyar elnökségi beszámoló napirendi pontjánál felszólalásom közben és után, szocialista képviselőtársam, Ioan Enciu úr mikrofon nélkül, román nyelven, hangosan rámszólt: “Beszélj románul, hé!”

Az incidens ezzel korántsem ért véget, mivel Ioan Enciu úr felállt, odajött hozzám, és folytatta kioktatásomat, annak ellenére, hogy nyilvánvalóan zavarta az ülés menetét.

Az esetről készült felvétel alapján – mikrofonhasználat hiányában – nem egyértelmű a történtek értelmezése. Ennek ellenére a LIBE elnöke, Juan Fernando LOPEZ AGUILAR, a válasz jogán szót adott nekem.

Elnök Úr!

Nagyra értékelem az ülésvezető elnök reagálását, köszönöm neki, hogy szóvá tette az ügyet, és nekem is megadta a válasz lehetőségét, mégis kérem az Ön szíves közbenjárását. Anyanyelvem, a magyar, az Európai Unió egyik hivatalos nyelve. Használatának joga nem először sérül ebben a Házban. Szembesültem már rosszalló, akadályozó megnyilvánulásokkal, annak ellenére, hogy az Európai Parlament elvileg a legmesszebbmenő nyelvi szabadságjogokat biztosítja valamennyi uniós intézmény közül.

Szívélyes üdvözlettel:

Sógor Csaba
európai parlamenti képviselő

szebbjovo.hu