A szakemberek szerint az energiaszektort terhelő különadó ötvenszázalékos társaságiadó-emelésnek felel meg, ami rossz üzenet a befektetőknek. Márpedig e szektor beruházásai hosszú távra meghatározzák az ország fejlődési lehetőségeit – áll a Fidesz honlapján, a Magyar Hírlap cikkéből idézve, 2008. november 12-i dátummal.

A Robin Hood-adó lényege: az energiaár-emeléseken meggazdagodott vállalatok hasznának lefölözése a távhőtámogatás javára. A szakértők szerint a szociális gondoskodás látszatát keltő jogszabály számos kételyt vet fel. Egyrészt azzal fenyegeti a befektetőket, hogy ha túl nagy haszonnal működik a vállalkozásuk, akkor a kormány lefölözi a haszon egy részét. Ráadásul nem szektorsemleges megoldásokkal, hanem az egyes ágazatokra célzott, a piacgazdaság működésének alapjait megkérdőjelező módszerekkel, amelyek hátrányosan megkülönböztetik a legjobban teljesítőket.

Kaderják Péter, a Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont vezetője szerint egy, az összeomlás szélén álló gazdaságnak éppen ellenkező értelmű üzeneteket kellene sugároznia a befektetőkhöz. A bankszektor után az energiaágazatra kirótt különadó elriaszthatja őket a további beruházásoktól. Az energetikai ágazat fejlesztése hosszú távú bizalomra épül a befektetők és a kormányzat között. A beruházások végtére is itt nem lízingelt repülőgépek, amelyeket egyszerűen átstartoltatunk egy másik országba, ha egy adott helyen nem fizetnek. Ezek olyan létesítmények, amelyek nem helyezhetők át, és hosszú évtizedekre meghatározzák az adott ország fejlődési lehetőségeit. A befektető ezért ebben az ágazatban jóval gyanakvóbb, s csak akkor dönt fejlesztésről, ha többszörösen be tudja biztosítani a megtérülést. Ezért a kormánynak nagy óvatossággal kellene eljárnia.

Egyrészt, mert az ország jövője függ attól, milyen súlyú befektetést sikerül bevonni, másrészt, mert a gazdasági nem pörgethető fel, ha e szektorban egyébként jól működő vállalatokat a kormány hátrányba hozza a térségbeli versenytársakkal szemben. A versenyhátrányt e vállalkozások általában úgy egyenlítik ki, hogy a többletterheket áthárítják a fogyasztókra. Vagyis fennáll annak a veszélye, hogy a kisember fizeti meg a piaci viszonyokat torzító kormányzati beavatkozás árát. Ezzel adtunk egy pofont annak a szociális igazságosságnak, amelynek jegyében a kormány a távhőszolgáltatás tarifáit támogatja a remélt bevételekből.

Forrás: Magyar Hírlap nyomán fidesz.hu