Tudomásomra jutott, hogy a Magyar(talanító) (ál)Tudományos) AKADémia, mely százhatvan éve egyfolytában AKADályt képez a magyarság öntudatra ébredése és további fejlődése előtt, újabb nemzetellenes LÉPÉST TETT AZZAL, hogy tanácskozást szervezett “Hétköznapi Nacionalizmus és Nemzeti Radikalizmus Konferencia” címmel. Az itt elhangzott előadásokból megállapítható, hogy az SZDSZ bukása után, melyet a magyarok Istenének segítségével a legutóbbi választásokon népünk a történelem pöcegödrébe taszított, a MTA kíván ezen – hazátlan bitangokból álló – sereg utóvédjeként feltűnni.

A tanácskozáson széles teret kaptak a magyarságot gyűlölő, múltját és jelenét befeketítő, sötét erők. Ezeket a sötét erőket támogatja tehát az akadémia felső vezetése is, mint ahogyan őket támogatta a vörösiszap-ömlés idején, amikor még két héttel később is azt hirdette honlapján, hogy az iszap nem ártalmas, és nyugodtan vissza lehet költözni az elöntött házakba. Ez a “kiállás” felért egy népirtással.

Emlékeztetem magukat, hogy a neoliberális – posztkommunista vonal gyurcsánnyal végleg megbukott, és ha maguk nem térnek észhez, és nem válnak valóban MAGYAR akadémiává, akkor maguk is ugyanoda kerülnek, ahová az SZDSZ. E tanácskozás támogatásával az akadémia a testi és szellemi népirtás elkövetői mellé állt.

Az efféle tanácskozások szervezése ellen határozottan és nyomatékosan tiltakozom, és követelem, hogy annak szervezői és támogatói vezetői tisztségeikről mondjanak le, egyúttal kérjenek bocsánatot a megsértett magyar néptől. Egyúttal felhívom magukat arra, hogy próbáljanak meg szakítani a neoliberalizmussal, a posztkommunistákkal, tovább a szintén nemzetpusztító hatású finnugrizmussal, a magyar nyelvről, történelemről és műveltségről napi rendszerességgel terjesztett hazugságaikkal. Próbáljanak meg végre magyarrá válni – ha tudnak. Sikerülni fog – ha akarják.

Erre a levélre nem kell válaszolniuk. Ezzel is megkímélem magukat néhány fölösleges hazugságtól.

Minden tisztelet nélkül:

Dr. Végvári József
nyugdíjas nyelvtanár