A Jobbik Magyarországért Mozgalom határozottan elítéli a szlovák parlament által elfogadott nyelvtörvényt, mely szerint minden nem magánjellegű kommunikációban minden természetes és jogi személynek, szervnek szlovákul kell megnyilvánulnia. A szabályozás azt jelenti, hogy ezentúl a hivatalos ügyek intézésében még a magyar anyanyelvű ügyintézővel szemben is kizárólag a szlovák nyelv használható. A törvény betartatására új minisztériumi osztály lesz létrehozva, s a jogszabályt megszegőket akár 5000 euróra is büntethetik.

Úgy gondoljuk, hogy ezzel a lépéssel a szlovák vezetés tovább rontja a Felvidéken élő magyarok amúgy is nehéz életét. A „szlovák nyelv védelméért hozott törtvény” súlyosan sérti a kisebbségek nyelvi jogait, és a második világháború óta tartó erőszakos integráció újabb lépése csak további konfliktusokat eredményezhet. A nyelvtörvény magyarellenes eszközként való felismerését segítheti az a tény is, hogy a cseh nyelv kivétel a jogszabály alól.

Északi szomszédunk az utóbbi években több olyan lépést is tett a Felvidéken több mint ezer éve élő őshonos magyarság ellen, ami miatt a magyar kormánynak már régen meg kellett volna tennie a szükséges lépéseket, ám ezek az intézkedések azóta sem történtek meg, így gyakorlatilag magukra hagyva a határon túl élő honfitársainkat.

A Jobbik régóta hangoztatja azon álláspontját, hogy Magyarországnak olyan erős külügyi képviseletre van szüksége, mely szükség esetén minden diplomáciai eszközzel küzd az elszakított területeken élő állampolgárainak alkotmányos jogainak betartatásáért.

Jobbik Határon Túli Magyarok Kabinete